Skip to content Skip to footer

Avatar
Log In
Please consider registering
Guest
Forum


PretraživanjeOpcije forumaMinimalna dužina: 3 slova / Maksimalna dužina slova: 84 slova
Registracija Lost password?
sp_TopicIcon
Kongres Bošnjaka Svijeta - Javna tema
RSS
Avatar
Agora12
319 Posts
(Offline)
1
October 29, 2020 - 7:30 am

Kongres Bošnjaka Svijeta, je tokom svog postojanja, objavio nekoliko važnih saopštenja za javnost, povodom različitih tema, također organizirane su različite vrste događaja, kao simpozijumi, tribine, takmičenja i slično. 

U posljednje vrijeme Kongres Bošnjaka Svijeta, objavio je javno pismo ambasadorima PIC-a, kao i OSCE, te i saopštenje za javnost povodom migrantske krize, u Unsko- Sanskom kantonu.  Na ovoj temi, za javnost, postavljamo takva saopštenja da vidimo i komentare javnosti.

 

Image Enlarger

http://www.kongresbosnjaka.org.....rima-pic-a 

Pismo Kongresa Bošnjaka svijeta ambasadorima PIC-a

 

Kongres Bošnjaka Svijeta, se oglasio i uputio pisma ambasadorima PIC-a, povodom ilegalnih i nepravednih suđenja veterana ARBIH od strane susjedne države Srbije. Pisma su upućena ambasadama Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, te Osce Misiji u Bosni i Hrcegovini, kao i Uredu Visokog predstavnika za BIH.

11. Avgust 2020

Uvaženi ambasadori PIC-a:

Matthew Field        
Eric Nelson 
Magret Uebber
Valentin Inzko
Kathleen Kavalec

U ime Kongresa Bošnjaka Svijeta (KBS), hvala vam na nesebičnom radu na jačanju veza između Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu BiH) i Vaše zemlje, koju prepoznajemo kao jednog od najboljih  prijatelja koje je BIH stekla od svog osamostaljenja. Posebno smo zahvalni na posvećnosti vaše zemlje u nazdoru i provedbi Dejtonskog mirovnog sporazuma ( u daljenjem tekstu „DPA“ ), stuba stabilnosti BIH, bez kojeg mir u BIH ne bi bio postignut.

Imajući to na umu, primorani smo da izrazimo svoju zabrinutost zbog niza kršenja DPA, od strane Srbije, što podriva stabilnost BIH i krši ljudska i građanska prava građana Bosne i Hercegovine. Konkretno, proteklih godina Vlada Srbije dodijelila je svojim sudovima nadležnosti koje prelaze i zasjenjuju nadležnosti sudova Bosne i Hercegovine. Ovo je srbijanskim vlastima omogućilo da uhapse, zatvore, i na kraju i osude na lažiranim suđenjima jedan broj BH građana i veterana Armije Republike Bosne i Hercegovine[1] (ARBIH) za ratne zločine koje nisu počinili, što krši najosnovnije standarde pravde i čini materijalno kršenje DPA-a od strane Srbije.

Nakon što nije uspjela okaljati ARBIH na suđenjima Haškog Tribunala, u kojem su skoro sve neopravdane tvrdnje Srbije o „rasprostranjenim ratnim zločinima“ vojnika ARBIH bile odbačene, Srbija je sada krenula da preuzme pravdu u svoje ruke. Počela je sa popisom od oko 3500 imena koje je Srbija proglasila „ratnim zločincima“. Onda, 30.jula 2018.godine, na granici Srbije i Bosne i Hercegovine srpske vlasti uhapsile su Huseina Mujanovića, po etnicitetu Bošnjaka, državljanina BIH, i veterana ARBIH, čije je ime bilo na popisu. Uprkos činjenici, da gospodin Mujanović u to vrijeme nije bio osumnjičeni ili osoba od značaja u nijednoj postojećoj istrazi u Srbiji, srpske vlasti uhapsile su gospodina Mujanovića - na licu mjesta i bez ikakvog validnog pravnog razloga - samo da bi se pokrenula istraga protiv njega tek nakon tog hapšenja – što je prva od mnogih povreda prava gospodina Mujanovića. Narednih 48 sati, gospodin Mujanović bio je zatočen u sobi bez prozora, bez svijetla, hrane, kreveta, čak ni pokrivača, dok njegova porodica nije imala nikakve informacije o njemu. Zatim, uprkos činjenici da srbijanski sudovi nisu bili nadležni da čak ni procesuiraju gospodina Mujanovića, zbog činjenice da je on državljanin BIH i optužen za zločine koji su se navodno dogodili u BIH i gdje su navodno žrtve također državljani BIH ( tj. ne u vezi sa Srbijom što bi Srbiji odobrilo bilo kakvu sposobnost da ikako sudi gospodinu Mujanoviću ), srpski sudovi su ipak preuzeli izvanteritorijalnu nadležnost koja je zasjenila i ukinula sudske ovlasti sudova u BIH, te vršili pritisak na suđenje. Nakon što je suđenje počelo, kršenje prava gospodina Mujanovića su se intenzivirala. Sud Srbije, je spriječio na desetine svjedoka iz BIH da svjedoče u ime gospodina Mujanovića, dok su srbijanske vlasti svjedocima čak i prijetili hapšenjem onih svjedoka koji bi se usudili da uđu u Srbiju. Stoga kada je na kraju „osuđen“ za „ratne zločine“, jasno je da gospodin Mujanović zapravo nije kriv za te navodne zločine, već da je kriv što je veteran ARBIH kojeg je Srbija iskoristila za relativiziranje svoje krvave historije u BIH, pokazujući da su vojnici ARBIH također bili ratni zločinci. 

Nažalost tragedija, gospodina Mujanovića nije jednistvena. Ohrabreni šutnjom međunarodne zajednice na konstantne napade na BIH, vlasti Srbije su također uhapsile i optužile gospodina Osmana Osmanovića i gospodina Iliju Jurišića, veterane ARBIH, i građane BIH koji su također bili podvrgnuti sličnim lažnim suđenjima, koja su prekšila prava optuženih, kako bi se „uspostavila“ kriva presuda. Dok su slučajevi gospodina Osmanovića i slučajevi gospodina Mujanovića u toku, Srbiji je trebalo deset godina da prizna da gospodin Jurišić nije kriv- što je gruba povreda prava gospodina Jurišića na pravično suđenje bez nepotrebnih odgađanja. Za poređenje, postoje brojni pravi ratni zločinci koje je Haški Tribunal proglasio krivim za ubistvo mnogih ljudi koji su odslužili manje vremena od gospodina Jurišića. S obzirom na ovakvo ponašanje Srbije, jasno je da se ovdje ne radi o izolovanim incidentima, već o sistemskim i koordiniranim aktima agresije od strane Srbije protiv BIH, i to u toku kršenja i samog DPA od strane Srbije.

SRBIJANSKI PROCESI PROTIV VETERANA ARBIH KRŠE DEJTONSKI MIROVNI SPORAZUM

Srbija je strana u Općem okvirnom sporazumu za mir u BIH, (u daljnjem tekstu „Opći okvir“) DPA. Odjeljak VII Općeg okvira, prevedenog sa Engleskog, kaže :

 ...Strane se slažu i u potpunosti će se pridržavati odrebi koje se tiču ljudskih prava utvrđenih u prvom poglavlju Sporazuma iz Aneksa 6, kao i odredbe koje se tiču izbjeglica i rasljenih osoba iz Poglavlja 1 Sporazuma Aneksa 7.

U članku 1 Priloga 6. prvom poglavlju stoji :

Strane će osigurati svim osobama pod njihovom jurisdikcijom najviši nivo međunarodno priznatih ljudskih prava i temeljnih sloboda, uključujući prava i slobode predviđene u Europskoj Konvenciji za zašititu ljudskih prava i temeljnih sloboda i njenim protokolima i drugim međunarodnim sporazumima na popisu u dodatku ovom Prilogu.

Imajući u vidu ranije iznesene činjenice o hapšenju i lažnom suđenju gospodina Mujanovića, jasno je da Srbija nije uspjela da gospodinu Mujanoviću osigura „najviši nivo međunarodno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda“, a da ne govorimo onih prava predviđenih na europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Budući da je Srbija prekršila ova prava protiv više državljana BIH, ovo predstavlja aktivnu i trajnu kampanju jasnog kršenja obaveza Srbije prema BIH, u skladu sa Odjeljkom VII Općeg okvira DPA.

Štaviše, Aneks 6, Poglavlje I, član I, stav. 18 DPA, dalje kaže da su „strane“ (tj uključujući i Srbiju), dužne da osiguraju svim osobama pravo na pravično saslušanje u građanskim i krivičnim stvarima, i druga prava koja se odnose na krivični postuapk.  S obzirom na činjenicu da gospodinu Mujanoviću nije bilo ni  dozvoljeno izvesti svjedoke u njegovu odbranu, a da ne spominjemo da ga je teretio sud koji nije imao jurisdikciju nad njim i njegovim slučajem, jasno je da je Srbija ovdje još jednom( ne)ispunila klauzulu DPA-a i time još jednom prekršila DPA.

Osim toga, Prilog 7, Prvo poglavlje, članak I, stavak 30 zahtijeva da sve strane ( tj uključujući Srbiju), obezbijede potpuno poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda svih osoba iz njihove nadležnosti. Još jednom, hapšenjem okrivljenog koji nije ni predmet istrage, a potom provođenje lažnog suđenja, da bi ga osudio, Srbija se ponovo, još jednom, nalazi u kršenju DPA.

Iako je zabrinjavajuće da se preko 25.godina od agresije Srbije na BIH Srbija još uvijek služi ovakvim aktima agresije, još nas više zabrinjava što Međunarodna zajednica još nije ni osudila ove aktivnosti jer, čini se, da ona ili nije svjesna njih ili nije svjesna koliko su one štetne za stabilnost BIH.

 

SRPSKA VANTERITORIJALNA NADLEŽNOST I ZASJENJIVANJE NADLEŽNOSTI BIH SUDOVA TAKOĐER JE KRŠENJE DEJTONSKOG MIROVNOG SPORAZUMA

Opći okvir DPA, član 1, preveden sa Engleskog, kaže:

Strane će voditi svoje odnose, u skladu sa principima utvrđenim Poveljom UN-a, Helsinškim završnim aktom, i drugim dokumentima Organizacije za europsku sigurnost i saradnju. Strane će posebno u potpunosti poštovati suvrenu ravnopravnost jedna druge, rješavati sporove mirnim putem, i suzdržati će se od bilo kakvih radnji, prijetnji ili upotrebe sile, ili na bilo koji drugi  način, protiv teritorijalnog integriteta, ili političke nezavinosti BIH ili bilo koje druge države.

Član 10 Općeg okvira DPA također kaže :

Savezna Republika Jugoslavija i Republika Bosna i Hercegovina, se međusobno priznaju kao suverene neovisne  države, unutar svojih međunarodnih granica. Daljni aspketi njihovog međusobnog priznavanja bit će podložni naknadnim raspravama.

Kao što vjerovatno znate, Helsinški  završni akt postavio je temelje međudržavnoj suradnji, i interkaciji europskih država, uključujući interakcije koje uključuju nadležnosti države. U međunarodnom pravu, na koje se DPA poziva, koncepti suvereniteta i nadležnosti su međusobno razmjenjivi u kontekstima slučajeva koji se tiču sposobnosti države da izvršava svoje zakone i odluke o građanima i stvarima na vlastitom teritoriju. Dakle potpisom Srbije, na Općem okviru DPA, zbog klauzula I i X, Srbija se obavezala da poštuje ne samo teritorijalni suverenitet BIH, nego implicitno i nadležnost  BIH nad svojom teritorijom. Pojašnjavajući ovu obavezu dalje, klauzula VIII Općeg okvira kaže da strane pozdravljaju i podržavaju Aneks X sporazuma, koji precizira nadležnost suda BIH, na teritoriji BIH- čime se  Srbija izričito obavezuje na poštovanje nadležnosti BIH, pojašnjenu u tom prilogu.

Iz tog razloga, čak iako je Srbija imala najbolje namjere u pogledu sprovođenja pravičnih i pravednih suđenja, što ona očito nije, Srbija to i dalje neće moći uraditi zbog svojih obaveza iz DPA-a, u kojima se ona obavezala da poštuje suverenitet BIH tj- Nadležnost nad teritorijem BIH i građana BIH. U skladu s tim, dopuštajući Srbiji da nastavi sa hapšenjem i krivičnim gonjenjem državljana BIH, zbog navodnih ratnih zločina u BIH, srbijanski sudovi u suštini preuzimaju nadležnost od sudova u BIH, što predstavlja kršenje suvereniteta BIH na osnovu člana I i X Općeg okvira DPA-najvažnija obaveza DPA, na koju se Srbija izričito obavezala da to nikada neće učiniti.

Pogoršavajuće stanje čini politički zastoj koji je nastao uređenjem BIH po DPA-u u kojem probeogradski političari vješto opstruiraju rad BIH kao potpuno suverene države, onemogućujući  tako BIH da štiti svoju nadležnost, a još manje prava građana BIH, što Srbija zloupotrebljava. Stoga, ako stvari ostanu ovakve kakve jesu, prava  građana BIH jednostavno će se i dalje kršiti jer će ovi veterani ARBIH nastaviti izdržavati kazne za zločine koje nisu počinili i na osnovu presuda sudova koji nemaju ovlasti da izdaju.

 

DA BI ZAŠTITILI DEJTONSKI MIROVNI SPORAZUM MORATE ODLUČNO DJELOVATI

U vašoj je ovlasti da utičete na potpunu implementaciju DPA, i stoga službeno tražimo da prepoznate ove akcije Srbije kao kršenje DPA, što nalaže snažan odgovor međunarodne zajednice. Ne možemo dovoljno naglasiti da ovi postupci Srbije zaista narušavaju stabilnost u BIH, ako ni iz jednog drugog, onda barem iz razloga što mi ne možemo i nećemo mirno stajati dok naši nevini sunarodnjaci pate u Srbijanskim kazamatima.

U skladu sa tim, radi mira i stabilnosti u BIH i radi Dejtonskog mirovnog sporazuma tražimo da:

  • Prepoznate ove akcije Srbije kao kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma
  • Prepoznate ove akcije Srbije kao kršenje međunarodnih zakona i ljudskih i građanskih prava gospodina Mujanovića, gospodina Osmanovića, i gospodina Jurišića
  • Javno osporite ova sramotna suđenja kao političke igre Srbije, i tražite trenutno i bezuslovno puštanje g.Mujanovića, g. Osmanovića
  • Zahtijevate da Srbija odmah prestane sa izvršavanjem izvanteritorijalne nadležnosti nad teritorijem BIH, i građanima BIH, što kao što smo rekli, krši DPA, i umjesto toga da tražite da se ona prepusti svojim obavezama prema BIH, prema DPA-u, uključujući i obavezu da u potpunosti poštuje suverenitet BIH.

Na kraju želimo naglasiti da smo mi spremni da pomognemo na bilo koji način. Razumijemo da su to vrlo teške i obuhvatne teme- te ukoliko je preostalo još  pitanja, ja ću  putovati kroz BIH između 10. i 18. avgusta zbog poslova vezanih za KBS, pa ću Vam biti na raspolaganju za bilo koji sastanak – uključujući i bilo kakve online sastanke, ukoliko je to vaša preferencija.

Avatar
Agora12
319 Posts
(Offline)
2
October 29, 2020 - 7:54 am

Migranti ugrožavaju imovinu i živote građana Bosanske Krajine i nacionalnu sigurnost BIH

 

Image Enlarger

Kongres Bošnjaka Svijeta-KBS je nevladina, nestranačka i neprofitabilna globalna organizacija Bošnjaka osnovana 16. jula 2011 godine u Sarajevu. Glavni zadatak i uloga KBS je koordiniranje, saradnja i udruživanje Bošnjaka kako u domovini tako i u svijetu u cilju promoviranja i zaštite prava i interesa bošnjačkog naroda, njegove etničke posebnosti u jedinstvenoj, cjelovitoj, suverenoj, demokratskoj i prosperitetnoj državi Bosni i Hercegovini.

KBS upozorava širu javnost da je na najgori način narušeno tradicionalno gostoprimstvo Bosanske Krajine. Kroz čitavu historiju ovog kraja gost i putnik u nevolji je bio rado primljen i uvijek pomognut. Tako je bilo u prvim mjesecima dolaska migranata iz ratnih i drugih područja Azije i Afrike. Nažalost njihov broj se uveliko povećao i bez državne strategije, plana i programa za rješavanje ovih problema, eskalirali su sukobi medju njima kao i ugrožavanje imovine i života lokalnih stanovnika. Već duže vrijeme se pljačkaju i pale kuće da bi se ovih dana zapalila i Upravna zgrada Kombiteksa i učinila ogromna materijalna šteta.

Rukovodstvo KBS-a je u svakodnevnom kontaktu sa svojim članovima iz Bosanske Krajine i upoznati su da su lokalne gradske vlasti krajiških gradova kao i kantonalna ministarstva donijeli do sada nekoliko efikasnih odluka u rješavanju ove krize ali nisu naišli na podršku saveznih ministarstava. I zbog toga je situacija eskalirala do te mjere da su paljevine, tuče i ubistva među migranatima postali svakodnevnica.

KBS od BiH državnih institucija na čelu sa ministarstvom sigurnosti i ministrom Selmom Cikotićem traži hitno evidentiranje svih migranata i ispitivanje njihove prošlosti. Donošenje mjera vezano sa njihovo kretanje. Procesuiranje kriminalaca i protjerivanje u zemlju porijekla.

KBS od BiH državnih ureda za registraciju traži javno objavljivanje evidencije o registraciji svih međunarodnih humanitarnih, kao i vjerskih organizacija koje trenutno djeluju u BiH. Ako te registracije nema, KBS traži javno objašnjenje Ministarstva za javnu sigurnost kako je moguće da uopšte postoje i slobodno rade na državnom teritoriju Bosne i Hercegovine.

KBS priprema u novembru mjesecu ove godine konferenciju u Bihaću. Uz učešće eminentnih stručnjaka po pitanjima svjetskih migracija i njihovog efekta na BiH i njene građane. Ukoliko do tada državne institucije ne donesu odgovarajuće mjere koje će zaštiti narod, imovinu  i teritoriju Bosanske Krajine,  KBS će javno imenovati i tražiti ostavke funkcionera koji su direktno svojom nesposobnošću doveli do ove krize.

KBS želi obavijestiti javnost da se solidariše sa  građanima Bosanske Krajine. Stanovnicima gradova Bihaća, Cazina, Velike Kladuše, Bužima, Bosanske Krupe i Bosanskog Petrovca. Vi ste prošli težak period agresije na našu domovinu…Pobijedili ste hrabro i časno agresora i niste zaslužili da se ovako država Bosna i Hercegovina odnosi prema Vama.

KBS poziva sve građane Bosne i Hercegovine u domovini i dijaspori da izađu na sljedeće lokalne izbore i glasaju za poštene i sposobne  kandidate.

BiH glasači, vi ste odgovorni za budućnost novih generacija i opstanak naše jedine nam domovine Bosne i Hercegovine. 

 Link : http://www.kongresbosnjaka.org.....urnost-bih

Avatar
Agora12
319 Posts
(Offline)
3
October 29, 2020 - 8:15 am

                                                   Simpozij : "Geopolitički značaj rijeke Drine "

Održan je u novembru 2017.godine u Sarajevu. Predavači na Simpozijumu bili su : Akademik Muhamed Filipović, Akademik Džemal Najetović, Akademik Abdulah Sidran, Doc.dr. Izet Bijedić, Dipl.ing.Emir Avdić. 

Koordinator i moderator događaja bio je potpredsjednik Kongresa Bošnjaka Svijeta Ahmet Sejdić. 

Šta želimo postići ovim Simpozijem?

Poučeni iskustvima Sutorine osvijetlili smo zajedno sa „Bošnjačkim
Pokretom“ temu Pelješca i prava pomorske države Bosne i
Hercegovine.

1.Želimo osvijetliti problem granica Bosne i Hercegovine kao
međunarodno priznate države sa najboljim historijskim
temeljima na Balkanu;
2.Želimo ukazati na nefunkcionisanje ili nepostojanje uređenog
sistema odbrane prava vlasništva nad sopstvenom zemljom;
3.Želimo objelodaniti neke institucionalne
bosanskohercegovačke i međunarodne krađe prava, resursa i
kapitala od naše domovine;
4.Želimo podsjetiti na krađe i lažiranja historije Bosne i
Hercegovine od najstarijih vremena do danas;
5.U skladu sa dostupnim argumentima želimo podsjetiti na
krađe energije i time finansijskih sredstava koja se
obezbjeđuju sa zajedničkih energetskih objekata na rijeci
Drini;
6.Želimo pozvati na zaštitu svih prava BiH putem institucija i
predstavnika probosanske orjentacije;
7.Želimo stvoriti što jači front u nevladinom sektoru koji će biti
podrška u zaštiti prava BiH u budućnosti;
8.Želimo aktivirati moguće pravne mehanizme u domaćem i
međunarodnom pravu, kroz tužbe i ostale legalnopravne
instrumente u zaštiti prava i imovine Bosne i Hercegovine,
ugroženih najdirektnije od susjednih zemalja.

 

http://www.kongresbosnjaka.org.....-Drine.pdf

Avatar
Agora12
319 Posts
(Offline)
4
October 29, 2020 - 8:27 am

                                      Simpozij : " Zaštita imovinskih prava prognanih i raseljenih lica"

Simpozij je održan u Sarajevu, u decembru 2018.godine. Predavači na Simpozijumu bili su : prof.dr. Edin Mutapčić, ing.geodezije Mustafa Begić, dipl.pravnik Nedžad Pašalić, Mr. Ramiz Salkić potpredsjednik BH eniteta RS, Dr. Senaid Zajimović, Doc.dr.Izet Bijedić. 

Koordinator i moderator : dipl.ing. Ahmet Sejdić potpredsjednik Kongresa Bošnjaka Svijeta. 

Želim vas upoznati s tim da Kongres Bošnjaka Svijeta ovaj
simpozij organizuje sa namjerom da:

1. Osvijetlimo, već dugo vremena, prisutan problem
ugrožavanja prava privatnog vlasništva u Bosni i Hercegovini;
2. Ukažemo na neke pojedinačne, a posebno na kolektivne
(državne) posljedice mogućeg otuđivanja privatnog vlasništva u našoj
domovini;
3. Upoznamo što veći broj vlasnika u Bosni i Hercegovini, a
posebno protjeranih i raseljenih van njenih granica, o uslovima
očuvanja statusa prava na imovinu, obavezama, prijetnjama i
šansama-odnosno pretpostavkama u okvirima zakonskih rješenja i
ustaljenih praksi na području Bosne i Hercegovine;
4. Pozovemo institucije, zakonodavne i izvršne vlasti Bosne i
Hercegovine, kao i vlasti nižih nivoa, da obezbijede ambijent potpune
zaštite prava privatnog vlasništva koje je svuda u svijetu
neprikosnoveno i neotuđivo pravo;
5. Ukažemo na prisutne razlike u pogledu rješenja u pristupu
katastru i poreznoj politici u nižim nivoima vlasti (entiteti, kantoni),
6. Da sagledamo geopolitički i historijski aspekt, ukažemo na
moguće posljedice i predložimo mjere za sprečavanje nastanka
negativnih posljedica.

 

Link : http://www.kongresbosnjaka.org.....sura.pdf 

Avatar
Agora12
319 Posts
(Offline)
5
October 29, 2020 - 8:56 am

Simpozij : "Odbranimo prava BiH kao pomorske države " 

 

Simpozij je održan u Sarajevu, u zgradi Parlamentarne skupštine 26.10.2017.godine. Organizator simpozija bila je Koalicija "Odbranimo prava pomorske države BiH koju su formirali Kongres Bošnjaka Svijeta i Bošnjački pokret za ravnopravnost naroda.  Učesnici na simpoziju bili su : prof.dr.Muriz Spahić, ing. Nešad Alikadić, ing.Ševal Kovačević, dok su moderatori simpozija bili : g.Sejfudin Tokić, i g.Ahmet Sejdić potpredsjednik Kongresa Bošnjaka Svijeta. 

 

Prava Bosne i Hercegovine kao pomorske države su
zagarantovana UN Konvencijom o pravu mora, koja nam garantiraju
neometanu fizičku povezanost sa međunarodnim vodama
spojnim/priključnim koridorom do otvorenog mora, uz primjenu
režima slobodne plovidbe i komunikacije za sve vrste brodova i
prelijetanje aviona.

Isto pravo nasljeđujemo i iz vremena bivše
države, odakle potiče i kontinuitet Bosne i Hercegovine kao pomorske
države. Iako je ovo pravo garantovano državi Bosni i Hercegovini UN
Konvencijom o pravu mora, u javnosti Bosne i Hercegovine i
Republike Hrvatske kontinuirano se pojavljuju pojedinci i grupe koje
pokušavaju to osporiti i primorati državu Bosnu u Hercegovinu da
pristane na za nas nepovoljan „neškodljivi prolaz“ koji u praksi i
primjeni znači potčinjavanje naše države kontroli i suverenitetu
države Republike Hrvatske kao i na pristanak na gradnju tzv.
Pelješkog mosta. 

 

Link : http://www.kongresbosnjaka.org.....i-most.pdf

Avatar
KBS1
195 Posts
(Offline)
6
October 30, 2020 - 4:16 pm

Ovo je bilo davno. Prije izdaje BiH prava na Sutorinu. 

Avatar
KBS1
195 Posts
(Offline)
7
November 4, 2020 - 10:57 pm

Prva KBS tribina u Stocu! 

 

[Image Can Not Be Found]

Avatar
KBS1
195 Posts
(Offline)
8
November 22, 2020 - 5:19 pm

Danas je KBS poslao pismo CIKu povodom problema sa glasačkim listićima koji su uskraćeni glasačima u dijaspori. Pismo su objavili i mediji, uključujući i Avaz.ba i Klix.ba, što nas je po malo iznenadilo jer naš prethodni rad ti mediji nisu baš pratili. Ali nadam se da je ovo korak u pravom smjeru. 

Evo iz Avaza:

OTVORENO PISMO CIK-U

Kongres Bošnjaka svijeta: Brojnim građanima BiH u dijaspori uskraćeno osnovno građansko pravo

Preduzeti sve mjere da se osigura svakom uredno registrovanom bh. glasaču iz dijaspore pravo da učestvuje na ovim izborima 
Kongres Bošnjaka svijeta u Bosni i Hercegovini uputio je otvoreno pismo Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) u povodom uskraćenih prava glasačima u dijaspori.

- U posljednjih nekoliko dana dobivamo zabrinjavajuće vijesti od brojnih naših sugrađana po Americi i Evropi da usprkos pravovremenom registriranju za lokalne izbore u BiH kao i potvrdama sa vaših zvaničnih stranica da su uredno registrovani, njihovi glasački listići ili nisu stigli ili su stigli prekasno da bi bili popunjeni i vraćeni u BiH na vrijeme. Drugim riječima, brojnim građanima BiH u dijaspori je uskraćeno osnovno građansko pravo – pravo glasa na izborima u svojoj domovini - navode.

Napominju da i mediji prenose da ovakvi slučajevi uopće nisu rijetki, te da se mnogi bh. građani iz cijelog svijeta javljaju sa ovim istim problemom.

- Ovo je krajnje alarmantno uzimajući u vidu da BiH dijaspora nije klasična dijaspora kao u drugim državama, nego jedan od glavnih motora bh. ekonomije u koju ona toliko nesebično ulaže. Stoga jedno ovako otvoreno izoliranje i bespotrebno zanemarivanje bh. građana u iseljeništvu može imati nesagledive posljedice na sve naše napore da podstaknemo i unaprijedimo ulaganje u domovinu. Istovremeno, u mnogim bh. općinama glasovi bh. građana iz dijaspore mogu biti presudni, time stavljajući pod upitnik rezultate ovih izbora ukoliko se glas dijaspore zanemari - saopćili su.

Stoga traže od CIK-a da, kao nadležan organ u kontroli izbornog procesa, preduzme sve mjere da osigura  svakom uredno registrovanom bh. glasaču iz dijaspore pravo da učestvuje na ovim izborima.

- Time što ćete im osigurati njihov glasački listić te odgoditi finaliziranje rezultata ovih izbora do onog datuma kad se njihovi glasački listići napokon zbroje. U protivnom, ovi izbori ne samo da neće biti validni, nego će i naša dijaspora ostati ponižena i odbačena upravo u toku pandemije u kojoj je njen entuzijazam i nesebična podrška možda i najviše potrebna - saopćili su.

https://avaz.ba/vijesti/bih/61.....nsko-pravo

Avatar
Agora12
319 Posts
(Offline)
9
November 23, 2020 - 4:18 am

KONGRES BOŠNJAKA SVIJETA UPUTIO OTVORENO PSIMO CIK-U: GRAĐANIMA BIH U DIJASPORI USKRAĆENO OSNOVNO GRAĐANSKO PRAVO | Hayat.ba

KONGRES BOŠNJAKA SVIJETA UPUTIO OTVORENO PSIMO CIK-U: GRAĐANIMA BIH U DIJASPORI USKRAĆENO OSNOVNO GRAĐANSKO PRAVO

Kongres Bošnjaka svijeta u Bosni i Hercegovini uputio je otvoreno pismo Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) u povodom uskraćenih prava glasačima u dijaspori.

U posljednjih nekoliko dana dobivamo zabrinjavajuće vijesti od brojnih naših sugrađana po Americi i Evropi da usprkos pravovremenom registriranju za lokalne izbore u BiH kao i potvrdama sa vaših zvaničnih stranica da su uredno registrovani, njihovi glasački listići ili nisu stigli ili su stigli prekasno da bi bili popunjeni i vraćeni u BiH na vrijeme. Drugim riječima, brojnim građanima BiH u dijaspori je uskraćeno osnovno građansko pravo – pravo glasa na izborima u svojoj domovini – navode.

Napominju da i mediji prenose da ovakvi slučajevi uopće nisu rijetki, te da se mnogi bh. građani iz cijelog svijeta javljaju sa ovim istim problemom.

Hayat.ba, je također objavio, kao i još mnogi mediji, pa ću sada postaviti sve objave pisma ! 

 

Avatar
Agora12
319 Posts
(Offline)
10
November 23, 2020 - 4:21 am

Kongres Bošnjaka svijeta: Velik broj bh. građana u svijetu nije na vrijeme dobio izborni materijal - Sarajevska sehara

 

KONGRES BOŠNJAKA SVIJETA UPUTIO OTVORENO PSIMO CIK-U: GRAĐANIMA BIH U DIJASPORI USKRAĆENO OSNOVNO GRAĐANSKO PRAVO

 

Kongres Bošnjaka svijeta u Bosni i Hercegovini uputio je otvoreno pismo Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) u povodom uskraćenih prava glasačima u dijaspori.

Avatar
Agora12
319 Posts
(Offline)
11
November 23, 2020 - 4:22 am

KONGRES BOŠNJAKA SVIJETA UPUTIO OTVORENO PSIMO CIK-U: GRAĐANIMA BIH U DIJASPORI USKRAĆENO OSNOVNO GRAĐANSKO PRAVO (istocnabosna.com)

KONGRES BOŠNJAKA SVIJETA UPUTIO OTVORENO PSIMO CIK-U: GRAĐANIMA BIH U DIJASPORI USKRAĆENO OSNOVNO GRAĐANSKO PRAVO

Avatar
Agora12
319 Posts
(Offline)
13
November 23, 2020 - 5:17 am

PISMO CIK-u OBJAVLJENO JE I NA KBS ZVANIČNOJ STRANICI 

 

PISMO CIK-u: Biračima iz dijaspore uskraćeno pravo glasanja (kongresbosnjaka.org)

Avatar
admin
160 Posts
(Offline)
14
November 23, 2020 - 1:02 pm

I Klix je objavio pismo također. 

Avatar
admin
160 Posts
(Offline)
15
November 28, 2020 - 11:39 pm

KBS je za Dan Državnosti 2020 godine u Stocu obavio tribinu pod nazivom Stolac - Globalno Uvezivanje i Lokalno i Regionalno Djelovanje. 

Predavači na događaju su: prof.dr.Enver Imamović, Amer Obradović - historičar i zastupnik u Parlamentu FBIH, kao i predsjednik KBS Azem Dervišević. 

 

Video snimak ove tribine možete pregledati na ovom linku:

https://www.facebook.com/kongr.....710359543/

Avatar
Agora12
319 Posts
(Offline)
16
November 29, 2020 - 5:18 am

Regionalna konferencija: Bošnjaci na tromeđi u borbi za ravnopravnost i progres

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

Regionalna konferencija na kojoj su učestvovali predstavnici Kongresa Bošnjaka Svijeta, i predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji i Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, koja je imala za cilj da se definiše okvir koji će doprinijeti održivoj suradnji među ključnim institucijama Bošnjaka u regionu i dijaspori, s posebnim osvrtom na unapređenje suradnje u područjima ekonomije, prava i zakonitosti, te obrazovanja, kulture i sporta, je ostvarila svoju primarnu svrhu.

Kongres Bošnjaka Svijeta, kao organizator Konferencije, i  nacionalna vijeća Bošnjaka u Republici Srbiji i u Crnoj Gori, su na današnjoj Konferenciji usaglasili principe suradnje i definisali okvir zajedničkog djelovanja u budućnosti, te donijeli sljedeće zaključke:

  • Da se Bošnjaci, ma gdje se nalaze i djeluju, susreću sa sličnim izazovima, iz čega proizlazi potreba koordiniranog djelovanja kako bi se dovelo do stvaranja funkcionalne mreže koja će, globalno i regionalno artikulirajući zajedničke interese, proizvesti rezultate u lokalnim zajednicama u kojima žive Bošnjaci
  • Da aktivno i koordinirano učestvuju u procesima u vezi s popisom stanovništva koji slijedi  godine, počevši od formuliranja zakonskih okvira, preko definisanja popisne metodologije, te promovisanja bosanskog jezika kao jezika Bošnjaka i jedinstvenog i nedjeljivog bošnjačkog nacionalnog bića ma gdje živjeli, a uvažavajući autohtonost i konstitutivnost Bošnjaka na prostorima Bosne i Hercegovine i Sandžaka, te ostalih dijelova Crne Gore i Republike Srbije

Kongres Bošnjaka Svijeta se zahvaljuje domaćinima u Goraždu i onima koji su podržali Konferenciju, a posebnu zahvalnost izražava prijateljima iz Bošnjačkih nacionalnih vijeća, koji su bili prisutni i dali doprinos definisanju zajedničkog djelovanja u budućnosti. Na ovaj način, Bošnjačko nacionalno vijeće u Republici Srbiji i Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori, kao osnivači Kongresa Bošnjaka Svijeta, su potvrdili nastavak suradnje i osnažili povezivanje Bošnjaka na prostorima Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Crne Gore u oblastima lične i kolektivne sigurnosti, ekonomije, prava i zakonitosti, obrazovanja, kulture,  sporta i dr, uz iskazanu spremnost i kontinuiranu podršku Bošnjaka koji žive izvan historijski matičnog prostora u tim procesima.

Kongres Bošnjaka Svijeta podržava sve ranije postignute dogovore i ostvarenu suradnju nacionalnih vijeća Bošnjaka u regionu sa institucijama i organizacijama u Bosni i Hercegovini i svijetu.

Suradnja Kongresa Bošnjaka Svijeta sa nacionalnim vijećima Bošnjaka, koja će se intenzivirati u budućnosti, ni na koji način neće duplirati napore i oslabiti ranije uspostavljenu suradnju, već će omogućiti dalje osnaživanje institucija i pokretanje novih inicijativa  od općeg interesa i koristi za Bošnjake i zajednice u kojima oni žive širom svijeta.

Preuzeto sa zvanične KBS stranice : Regionalna konferencija: Bošnjaci na tromeđi u borbi za ravnopravnost i progres (kongresbosnjaka.org)

Avatar
Agora12
319 Posts
(Offline)
17
November 29, 2020 - 5:29 am

SAOPŠTENJE JE OBJAVILO I BOŠNJAČKO NACIONALNO VIJEĆE NOVI PAZAR 

BOŠNJACI NA TROMEĐI U BORBI ZA RAVNOPRAVNOST I PROGRES

Regionalna konferencija „Bošnjaci na tromeđi u borbi za ravnopravnost i progres“ na kojoj su učestvovali predstavnici Kongresa Bošnjaka Svijeta, i predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji i Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, koja je imala za cilj da se definiše okvir koji će doprinijeti održivoj saradnji među ključnim institucijama Bošnjaka u regionu i dijaspori, s posebnim osvrtom na unapređenje suradnje u područjima ekonomije, prava i zakonitosti, te obrazovanja, kulture i sporta, je ostvarila svoju primarnu svrhu. 
 
Kongres Bošnjaka Svijeta, kao organizator Konferencije, i  nacionalna vijeća Bošnjaka u Republici Srbiji i u Crnoj Gori, su na današnjoj Konferenciji usaglasili principe suradnje i definisali okvir zajedničkog djelovanja u budućnosti, te donijeli sljedeće zaključke: 
 
- Da se Bošnjaci, ma gdje se nalaze i djeluju, susreću sa sličnim izazovima, iz čega proizlazi potreba koordiniranog djelovanja kako bi se dovelo do stvaranja funkcionalne mreže koja će, globalno i regionalno artikulirajući zajedničke interese, proizvesti rezultate u lokalnim zajednicama u kojima žive Bošnjaci
 
- Da aktivno i koordinirano učestvuju u procesima  u vezi s popisom stanovništva koji slijedi  2021.godine, počevši od formuliranja zakonskih okvira, preko definisanja popisne metodologije, te promovisanja bosanskog jezika kao jezika Bošnjaka i jedinstvenog i nedjeljivog bošnjačkog nacionalnog bića ma gdje živjeli, a uvažavajući autohtonost i konstitutivnost Bošnjaka na prostorima Bosne i Hercegovine i Sandžaka, te ostalih dijelova Crne Gore i Republike Srbije
 
-
Kongres Bošnjaka Svijeta se zahvaljuje domaćinima u Goraždu i onima koji su podržali Konferenciju, a posebnu zahvalnost izražava prijateljima iz Bošnjačkih nacionalnih vijeća, koji su bili prisutni i dali doprinos definisanju zajedničkog djelovanja u budućnosti. Na ovaj način, Bošnjačko nacionalno vijeće u Republici Srbiji i Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori, kao osnivači Kongresa Bošnjaka Svijeta, su potvrdili nastavak suradnje i osnažili povezivanje Bošnjaka na prostorima Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Crne Gore u oblastima lične i kolektivne sigurnosti, ekonomije, prava i zakonitosti, obrazovanja, kulture,  sporta i dr, uz iskazanu spremnost i kontinuiranu podršku Bošnjaka koji žive izvan historijski matičnog prostora u tim procesima. 
 
Kongres Bošnjaka Svijeta podržava sve ranije postignute dogovore i ostvarenu suradnju nacionalnih vijeća Bošnjaka u regionu sa institucijama i organizacijama u Bosni i Hercegovini i svijetu. 
 
Saradnja Kongresa Bošnjaka Svijeta sa nacionalnim vijećima Bošnjaka, koja će se intenzivirati u budućnosti, ni na koji način neće duplirati napore i oslabiti ranije uspostavljenu suradnju, već će omogućiti dalje osnaživanje institucija i pokretanje novih inicijativa  od općeg interesa i koristi za Bošnjake i zajednice u kojima oni žive širom svijeta.
 

 

reg_kon_1.jpgImage Enlarger

Objava (bnv.org.rs)

Avatar
KBS1
195 Posts
(Offline)
18
November 30, 2020 - 12:06 pm

Agora12 said
SAOPŠTENJE JE OBJAVILO I BOŠNJAČKO NACIONALNO VIJEĆE NOVI PAZAR 

BOŠNJACI NA TROMEĐI U BORBI ZA RAVNOPRAVNOST I PROGRES

Regionalna konferencija „Bošnjaci na tromeđi u borbi za ravnopravnost i progres“ na kojoj su učestvovali predstavnici Kongresa Bošnjaka Svijeta, i predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji i Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, koja je imala za cilj da se definiše okvir koji će doprinijeti održivoj saradnji među ključnim institucijama Bošnjaka u regionu i dijaspori, s posebnim osvrtom na unapređenje suradnje u područjima ekonomije, prava i zakonitosti, te obrazovanja, kulture i sporta, je ostvarila svoju primarnu svrhu. 
 
Kongres Bošnjaka Svijeta, kao organizator Konferencije, i  nacionalna vijeća Bošnjaka u Republici Srbiji i u Crnoj Gori, su na današnjoj Konferenciji usaglasili principe suradnje i definisali okvir zajedničkog djelovanja u budućnosti, te donijeli sljedeće zaključke: 
 
- Da se Bošnjaci, ma gdje se nalaze i djeluju, susreću sa sličnim izazovima, iz čega proizlazi potreba koordiniranog djelovanja kako bi se dovelo do stvaranja funkcionalne mreže koja će, globalno i regionalno artikulirajući zajedničke interese, proizvesti rezultate u lokalnim zajednicama u kojima žive Bošnjaci
 
- Da aktivno i koordinirano učestvuju u procesima  u vezi s popisom stanovništva koji slijedi  2021.godine, počevši od formuliranja zakonskih okvira, preko definisanja popisne metodologije, te promovisanja bosanskog jezika kao jezika Bošnjaka i jedinstvenog i nedjeljivog bošnjačkog nacionalnog bića ma gdje živjeli, a uvažavajući autohtonost i konstitutivnost Bošnjaka na prostorima Bosne i Hercegovine i Sandžaka, te ostalih dijelova Crne Gore i Republike Srbije
 
-
Kongres Bošnjaka Svijeta se zahvaljuje domaćinima u Goraždu i onima koji su podržali Konferenciju, a posebnu zahvalnost izražava prijateljima iz Bošnjačkih nacionalnih vijeća, koji su bili prisutni i dali doprinos definisanju zajedničkog djelovanja u budućnosti. Na ovaj način, Bošnjačko nacionalno vijeće u Republici Srbiji i Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori, kao osnivači Kongresa Bošnjaka Svijeta, su potvrdili nastavak suradnje i osnažili povezivanje Bošnjaka na prostorima Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Crne Gore u oblastima lične i kolektivne sigurnosti, ekonomije, prava i zakonitosti, obrazovanja, kulture,  sporta i dr, uz iskazanu spremnost i kontinuiranu podršku Bošnjaka koji žive izvan historijski matičnog prostora u tim procesima. 
 
Kongres Bošnjaka Svijeta podržava sve ranije postignute dogovore i ostvarenu suradnju nacionalnih vijeća Bošnjaka u regionu sa institucijama i organizacijama u Bosni i Hercegovini i svijetu. 
 
Saradnja Kongresa Bošnjaka Svijeta sa nacionalnim vijećima Bošnjaka, koja će se intenzivirati u budućnosti, ni na koji način neće duplirati napore i oslabiti ranije uspostavljenu suradnju, već će omogućiti dalje osnaživanje institucija i pokretanje novih inicijativa  od općeg interesa i koristi za Bošnjake i zajednice u kojima oni žive širom svijeta.
 

 

reg_kon_1.jpgImage Enlarger

Objava (bnv.org.rs)

  

Agora, 

Da li postoji video snimak ove tribine u Goraždu i može li se postaviti ovdje?

Avatar
Agora12
319 Posts
(Offline)
19
November 30, 2020 - 2:34 pm

Mislim, da će uskoro biti, pošto je televizija snimala sve, i uskoro bi trebalo biti dostupno! 

Avatar
Agora12
319 Posts
(Offline)
20
December 1, 2020 - 9:47 am

"POSJETA BANJOLUČKOJ BISKUPIJI"

Dana, 1.12.2020.godine delegacija KBS-a u kojoj su bili predsjednik KBS-a Azem Dervišević, i predsjednik Nadzornog odbora Sulejman Vranj, boravili su u prijateljskoj i radnoj posjeti kod uvaženog biskupa Franje Komarice u banjolučkoj biskupiji u Banja Luci.

Sastanak je nastavak ranije započete saradnje, na kojem smo razmijenili mišljenja o sadašnjoj situaciji, i dogovorili nastavak saradnje.

Ovom prilikom, želimo da se zahvalimo na srdačnom prijemu uvaženom biskupu Komarici, čiji rad KBS izuzetno cijeni i podržava, što će činiti u narednom periodu intenzivnije, kroz zajedničko djelovanje i projekte.

129054953_2789722937914784_8683719572509259781_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=R9Xcnj2XcHoAX8zVdsM&_nc_ht=scontent.fsjj2-1.fna&oh=51c632fdd9d44ba467f9cfd339f9b608&oe=5FED2E50Image Enlarger

Preuzeto sa zvanične FB KBS stranice 

Forum Timezone: America/New_York
All RSS Show Stats
Administrators:
admin
Moderators:
moderator1
KBS1
Drina
Agora12
BosMan_2020
5ir
Stanak
leopard 007
roki1
Istok
dzan2019
Walter-1953
Zirokopter
Sarajevo92
Top Posters:
Omladinac: 110
Crni Labud: 21
Amkos: 8
visitor1: 2
Saraj: 1
Newest Members:
Shannonphode
JamesSkank
VerifproSot
MichaelRed
Chesterbials
RobertRit
AnthonyLem
AlbertSog
Willardjax
AndrewJoype
Forum Stats:
Groups: 2
Forums: 14
Topics: 83
Posts: 766

 

Member Stats:
Guest Posters: 0
Members: 63
Moderators: 14
Admins: 1
Most Users Ever Online: 62
Currently Online:
Guest(s) 2
Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)