Skip to content Skip to footer

Avatar
Log In
Please consider registering
Guest
Forum


PretraživanjeOpcije forumaMinimalna dužina: 3 slova / Maksimalna dužina slova: 84 slova
Registracija Lost password?
sp_TopicIcon
Povelja Kulina Bana i Najstariji Spisi o Domovini
RSS
Avatar
admin
160 Posts
(Offline)
1
October 27, 2020 - 7:27 pm

[Image Can Not Be Found]

 

U ime oca i sina i svetog duha.
Ja, ban bosanski Kulin, obećavam Tebi kneže Krvašu i svim građanima Dubrovčanima pravim Vam prijateljem biti od sada i dovijeka. I pravicu držati sa Vama i pravo povjerenje, dokle budem živ.
Svi Dubrovčani koji hode kuda ja vladam, trgujući, gdje god se žele kretati, gdje god koji hoće, s pravim povjerenjem i pravim srcem, bez ikakve zlobe, a šta mi ko da svojom voljom kao poklon. Neće im biti od mojih časnika sile, i dokle u mene budu, davat ću im pomoć kao i sebi, koliko se može, bez ikakve zle primisli.
Neka mi Bog pomogne i svo Sveto Evanđelje.
Ja Radoje banov pisar pisah ovu knjigu banove povelje od rođenja Kristova tisuću i sto i osamdeset i devet ljeta, mjeseca augusta i dvadeset i deveti dan, (na dan) odrubljenja glave Ivana Krstitelja.
Avatar
Agora12
319 Posts
(Offline)
2
October 28, 2020 - 7:18 am

Inicijativa za vraćanje Povelje Kulina bana: Kako se pljačkalo nacionalno blago BiH

 

Vlasti Bosne i Hercegovine nisu spriječile preprodaju svog kulturnog blaga, niti vratile ono što je do sada odneseno iz zemlje. Istovremeno, nije otkrivena ni ilegalna trgovina umjetninama i arheološkim nalazima koji se i danas, često, sistematski pljačkaju.
Zbog toga je inicijativa da se državne institucije angažuju na povratu Povelje Kulina bana u matičnu domovinu ocijenjena poticajem da se problem nestalog i otuđenog nacionalnog blaga BiH konačno počne sistematski rješavati.

No, postavlja se i pitanje: sve i da se vrati kulturno blago toj zemlji, gdje bi bilo smješteno, ako se u obzir uzme činjenica da se ni postojeće, poput Hagade, nije u stanju sačuvati nakon što je Zemaljski muzej BiH zatvoren?

Čuveni Daorson, glavni grad ilirskog plemena Daorsa i najznačajniji arheološki spomenik Hercegovine, čiji se ostaci nalaze u Ošanićima kod Stoca, posljednjih mjeseci postao je mjesto organiziranih pljački i kriminalnih aktivnosti pojedinaca.

Profesor Enver Imamović kaže kako je riječ o politici kontinuiteta, koja se u BiH dešava proteklih pola stoljeća u nastojanju da se uništi kulturno-historijski identitet ove zemlje.

Naše najvrijednije blago - to su povelje naših vladara, banova, kraljeva - nalazi se u inozemstvu, 56 je takvih povelja, 31 papinska bula, koje su pape slale našim vladarima i banovima, nalazi se u inozemstvu, odneseno je i mnogo vjerskih knjiga, bogumilskih i nalaze se u Vatikanu, Napulju, Moskvi i drugdje“, kaže Imamović.

Posljednja inicijativa u Parlamentu da se BiH iz Rusije vrati Povelja bana Kulina za profesora Envera Imamovića može biti dobar poticaj da se ova problematika konačno počne rješavati:

„Ova inicijativa je kao kap u moru, vidjećemo kako će biti - samo da se bude pravilno vodila. Ako budu političari vodili, od toga nema ništa - jer bojim se da oni ne kažu evo mi smo vratili Povelju i dobiju bodove na svom radnom mjestu, a šta će biti sa Poveljom dalje niko ne zna“, ocjenjuje Imamović.

Preuzeto sa : https://www.slobodnaevropa.org.....866.html 

Valja napomenuti, da je ovaj članak i inicijativa rađena 2013.godine, što znači da i danas kada je sedam godina prošlo, državotvorni dokument, koji dokazuje suverenitet  najviša državna vlast Bosne u srednjem vijeku nije u našoj državi! Također Zemaljski  muzej BIH je ponovno otvoren, ali sam veoma mizernom finansijskom pomoći od države. 

Avatar
Agora12
319 Posts
(Offline)
3
October 28, 2020 - 7:34 am

                       Šta je Povelja Kulina bana bez domovine 

 

Dokument iz 1189. godine predstavlja najdragocjeniji fragment u mozaiku hiljadugodišnje historije Bosne i Hercegovine. 

Već stotinama godina nijedan dokument bosanskohercegovačke historije ne pobuđuje veću pažnju u svijetu znanosti, a kod njenog naroda toliko snažna osjećanja i divljenje, kao što to čini Povelja što ju je 29. augusta 1189. godine, dakle prije više od osam stoljeća, vlastoručno potpisao i na ruke Dubrovčana predao ban bosanski, Kulin. Kao prvi, za sada, poznati međunarodni akt što je izišao iz pera pisara sa dvora srednjovjekovne bosanske države, Kulinova povelja predstavlja najdragocjeniji fragment u mozaiku njene hiljadugodišnje historije.

'Od Kulina bana i sretnijeh dana'

Pod vlašću bana Kulina, koji nije trpio nikakve potčinjenosti i vazalstva, onovremena Bosna, ekonomski, privredno i vojnički jaka, bila je slobodna od svih i suverena na svakom pedlju svoga tla, a narod u njoj, Bošnjani, živio je u vremenu mira i blagostanja. To sretno doba se u narodnom pamćenju očuvalo i stotinama godina kasnije, sve do dana današnjeg, kad i mlado i staro barem jednom za svoga života izgovori drevnu misao svojih predaka: "Od Kulina bana i sretnijeh dana".

Ta, i takva, samostalna bosanska država je, razumije se, mnogim historičarima koji su svoj radni vijek podredili misiji osporavanja svega bosanskoga, istina s kojom su u višedecenijskoj zavadi. Da je Bosna, zaista, bila posve nezavisna od ikoga, a posebno od njenih susjeda, svjedoči i sadržaj Kulinove povelje, u kojoj trgovcima dubrovačkim, jamačno im iskazujući prijateljstvo, daje prava, slobode kretanja i zaštitu gdje god da se nalaze u njegovoj državi (vladaniju). Njome je, između ostalog, kao izraz dobre volje i pomoći, ban Kulin oslobodio trgovce i njihove robne zalihe plaćanja poreza, carina i drugih dadžbina namijenjenih za punjenje državne blagajne, što je, kao praksa, u evropskom Srednjem vijeku bilo veoma rijetko ili nepamćeno. Ako je, zapitat ćemo se, kao vrlo pragmatičan i vješt državnik, što je i bio, ban Kulin poveljom Bosnu otvorio za Dubrovčane i njihov kapital, nije li, možda, sa bosanskog dvora u svijet poslana još neka povelja kojom su se u Bosnu pozivali i trgovci drugih evropskih zemalja? Moguće je. Danas o njima ne znamo ništa, a već sutra, ko zna!

Tri verzije Povelje

Autentična listina Povelje pisana je jezikom starobosanskim i pismom bosanskim, bosančicom, a njena druga varijanta jezikom i pismom latinskim. Ona prva, izvorna, kojoj se izgubio svaki trag, bila je pohranjena u arhivu bosanskog dvora, a druga otpremljena u Dubrovnik, gdje je, za tamošnje potrebe, od nje načinjeno još nekoliko vjerodostojnih prijepisa. Danas znamo za tri verzije ovog dokumenta i svaki je zagonetan sam po sebi.

Original latiničnog primjerka, smatraju naučnici, nalazi se u Ruskoj akademiji nauka i umjetnosti u Sankt Peterburgu, dok se druga dva, koji su, zapravo, njegovi prijepisi, čuvaju u Dubrovniku. Kako, kad i pod kojim okolnostima je iz Bosne ukraden i odnesen u Rusiju prvi nas je u pismenoj formi obavijestio Jeremija Gagić, koji se, kao ruski konzul, u Dubrovniku zatekao 1817. godine. Bilježio je tad, između ostalog, kako je te iste godine, prolazeći jednom dubrovačkom ulicom, zastao na pijaci i, golemog li čuda, na hrpi bezvrijednog papira okom zapazio neki vrlo neobičan i jako star dokument, za koji je, navodno, kasnije saznao da je riječ o Povelji Kulina bana.

Međutim, njegove lažne tvrdnje razotkrio je u svom istraživanju historičar Ljuba Stojanović, dokazavši da se Povelja, kao i njena dva prijepisa, 1832. godine još uvijek nalazila u Dubrovniku. Baš te godine, prema pristiglom naređenju vlade iz Beča, njen službenik, inače svećenik, imenom Đorđe Nikolajević, u obavezu je dobio zadatak popisa starih dokumenata u dubrovačkom arhivu i pripremanje uslova za njihovo prenošenje u Beč. Daljim sumnjivim radnjama, koje su obavijene velom tajne, Povelja je, posredstvom ruskog konzula, predata na ruke ruskom caru i odnesena u Sankt Peterburg, gdje se i danas nalazi.

Vrijeme je za povratak u domovinu

Kad je riječ o sudbini Povelje Kulina bana i njenom mogućem povratku u Bosnu, otvara se čitav niz pitanja pravne prirode. Ako se i izuzme iz ruskog posjeda, što bi trebalo biti izvjesno, s obzirom da je posve jasno i dokazivo kojim i kakvim putem je stigla u Sankt Peterburg, preostaje i jedno, možda i najvažnije pitanje od svih: ko i zašto na nju polaže pravo?

Bosna i Hercegovina je, naime, u državno-pravnom smislu, nasljednik srednjovjekovne bosanske države, dok je, s druge strane, legitimni nasljednik Dubrovačke Republike, kojoj je ban Kulin izdao Povelju, Republika Hrvatska. Mogući spor dvaju država u ovom pitanju, ako do njega dođe, mogao bi biti riješen i lakše nego se to čini. S obzirom da se još od 1832. godine Povelja ne nalazi u Dubrovniku i da, prema tome, ona za hrvatsku stranu više ne može biti pravno relevantna, dokument se u ovakvimm slučajevima, a prema odredbama međunarodnih konvencija, treba tretirati kao kulturno-historijski spomenik i vlasništvo one zemlje u kojoj je prvobitno nastao, dakle Bosne i Hercegovine. Jedan primjerak prijepisa, od njih dva, koliko ih se nalazi u Dubrovniku, mogao bi u Bosnu biti vraćen kroz neki oblik međudržavne razmjene kulturno-historijskih dobara, što se jednako može odnositi na rusku stranu, čiji se vrlo vrijedni rukopisi i umjetnine nastale u Rusiji nalaze u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine.

Preuzeto sa : http://balkans.aljazeera.net/b.....omovine. 

 

Avatar
admin
160 Posts
(Offline)
4
January 6, 2021 - 12:17 am

Agora12 said

Inicijativa za vraćanje Povelje Kulina bana: Kako se pljačkalo nacionalno blago BiH

 

Vlasti Bosne i Hercegovine nisu spriječile preprodaju svog kulturnog blaga, niti vratile ono što je do sada odneseno iz zemlje. Istovremeno, nije otkrivena ni ilegalna trgovina umjetninama i arheološkim nalazima koji se i danas, često, sistematski pljačkaju.

Zbog toga je inicijativa da se državne institucije angažuju na povratu Povelje Kulina bana u matičnu domovinu ocijenjena poticajem da se problem nestalog i otuđenog nacionalnog blaga BiH konačno počne sistematski rješavati.

No, postavlja se i pitanje: sve i da se vrati kulturno blago toj zemlji, gdje bi bilo smješteno, ako se u obzir uzme činjenica da se ni postojeće, poput Hagade, nije u stanju sačuvati nakon što je Zemaljski muzej BiH zatvoren?

Čuveni Daorson, glavni grad ilirskog plemena Daorsa i najznačajniji arheološki spomenik Hercegovine, čiji se ostaci nalaze u Ošanićima kod Stoca, posljednjih mjeseci postao je mjesto organiziranih pljački i kriminalnih aktivnosti pojedinaca.

Profesor Enver Imamović kaže kako je riječ o politici kontinuiteta, koja se u BiH dešava proteklih pola stoljeća u nastojanju da se uništi kulturno-historijski identitet ove zemlje.

Naše najvrijednije blago - to su povelje naših vladara, banova, kraljeva - nalazi se u inozemstvu, 56 je takvih povelja, 31 papinska bula, koje su pape slale našim vladarima i banovima, nalazi se u inozemstvu, odneseno je i mnogo vjerskih knjiga, bogumilskih i nalaze se u Vatikanu, Napulju, Moskvi i drugdje“, kaže Imamović.

Posljednja inicijativa u Parlamentu da se BiH iz Rusije vrati Povelja bana Kulina za profesora Envera Imamovića može biti dobar poticaj da se ova problematika konačno počne rješavati:

„Ova inicijativa je kao kap u moru, vidjećemo kako će biti - samo da se bude pravilno vodila. Ako budu političari vodili, od toga nema ništa - jer bojim se da oni ne kažu evo mi smo vratili Povelju i dobiju bodove na svom radnom mjestu, a šta će biti sa Poveljom dalje niko ne zna“, ocjenjuje Imamović.

Preuzeto sa : https://www.slobodnaevropa.org.....866.html 

Valja napomenuti, da je ovaj članak i inicijativa rađena 2013.godine, što znači da i danas kada je sedam godina prošlo, državotvorni dokument, koji dokazuje suverenitet  najviša državna vlast Bosne u srednjem vijeku nije u našoj državi! Također Zemaljski  muzej BIH je ponovno otvoren, ali sam veoma mizernom finansijskom pomoći od države. 

  

Bukvalno je sva historija BiH i Bošnjaka oteta od nas, svi naši najvrijedniji historijski dokumenti, svi dokazi našeg postojanja. 

Mislim da se na ovom zaista mora poraditi. Ove povelje ne znače ništa ni Papi ni Moskvi a naš su rodni list. 

Uopšte nema razloga da one ne budu vraćeni nazad. 

Forum Timezone: America/New_York
All RSS Show Stats
Administrators:
admin
Moderators:
moderator1
KBS1
Drina
Agora12
BosMan_2020
5ir
Stanak
leopard 007
roki1
Istok
dzan2019
Walter-1953
Zirokopter
Sarajevo92
Top Posters:
Omladinac: 110
Crni Labud: 21
Amkos: 8
visitor1: 2
Saraj: 1
Newest Members:
MichaelRed
Chesterbials
RobertRit
AnthonyLem
AlbertSog
Willardjax
AndrewJoype
Jameswrene
imuyixotnu
ayqajogq
Forum Stats:
Groups: 2
Forums: 14
Topics: 83
Posts: 766

 

Member Stats:
Guest Posters: 0
Members: 60
Moderators: 14
Admins: 1
Most Users Ever Online: 62
Currently Online:
Guest(s) 1
Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)