Skip to content Skip to footer

Avatar
Log In
Please consider registering
Guest
Forum


PretraživanjeOpcije forumaMinimalna dužina: 3 slova / Maksimalna dužina slova: 84 slova
Registracija Lost password?
sp_TopicIcon
Dnevna BH politička dešavanja
RSS
Avatar
Amkos
8 Posts
(Offline)
41
February 6, 2021 - 4:37 pm

Izgleda opet HDZ gradonačelnik.

Boška će vjerovatno biti suzdržana u srijedu a Kordić je mlađi kandidat ako bude 17:17 u trećem krugu.

Avatar
KBS1
195 Posts
(Offline)
42
February 7, 2021 - 8:15 am

Amkos said
Izgleda opet HDZ gradonačelnik.

Boška će vjerovatno biti suzdržana u srijedu a Kordić je mlađi kandidat ako bude 17:17 u trećem krugu.

  

Mislim da će ovaj potez prilično ohladiti Našu Stranku i SDP u Mostaru za buduće izbore. Onaj nastup Zalihića na FaceTV mu nije trebao. Ako je ono SDP-ov lider u velikom gradu u BiH, onda su oni dosta dosta pali

Avatar
Agora12
319 Posts
(Offline)
43
February 8, 2021 - 6:27 am

Revidirana strategija mora doprinijeti konačnom rješavanju haških predmeta

 

SARAJEVO, 7. februara (FENA) - Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je u septembru prošle godine Revidiranu državnu strategiju za procesuiranje ratnih zločina, ali već se događa da rokovi njome utvrđeni nisu ispoštovani jer još uvijek nije formirano nadzorno tijelo za praćenje provedbe Strategije.

Revidirana strategija usvojena je uz Aneks B na kojem su insistirala udruženja koja okupljaju preživjele žrtve rata. Tim aneksom precizirana su pitanja koje se odnose na predmete protiv osoba s A-liste, njih 848 za koje je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) utvrdio da postoji dovoljno dokaza da se protiv njih pokrenute postupak optuženja pred domaćim sudovima.

Taj aneks dokumenta precizira i pravila puta za procesuiranje ratnih zločina, uvjete regionalne saradnje, kao i načine rada i sastav nadzornog tijela.

U proces izrade Strategije krenulo se jer prethodna nije donijela željene rezultate na šta su upozoravala udruženja koja okupljaju preživjele žrtve rata. Revidirana strategija je usvojena, ali još nije donijela ništa znakovito, kazao je za Fenu predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović, navodeći da nisu ispoštovani u njoj određeni rokovi iz Aneksa B.
- Rokovi su istekli i svjedoci smo da se u javnosti pojavljuju različite informacije. Uputili smo jasna pitanja predstavnicima međunarodne zajednice u BiH koja je i učestvovale u koncipiranju Aneksa B i pomogla da se Strategija usvoji - pojasnio je Tahirović.

Naglasio je da su se udruženja obratila i Rezidualnim mehanizmu u Haagu jer smatraju da domaće institucije ponovo ne poštuju rokove koje nalaže državna strategija te da se bez snažne podrške međunarodne zajednice Revidirana strategija neće pokrenuti s mrtve tačke.

- Vidjet ćemo da li će se brzo ukloniti blokade, a ako ne budu tražit ćemo reakciju Evropske unije i mjere prema onim koji nisu ispoštovali rokove sve do blokiranja usvajanja budžeta u smislu sredstava iz IPA projekta - najavio je Tahirović.
Predmeti koje je Haški sud poslao BiH u okviru Pravila puta sadržavaju predmete A-kategorije gdje postoji dovoljno dokaza po međunarodnim pravnim standardima da se osoba smatra odgovornom za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava.
- Sada smo se napokon izborili da ti predmeti postanu prioritet u radu svih tužilaštva. Tužilaštvo BiH je imalo zadatak, shodno Aneksu B Revidirane strategije da prikupi sve informacije i pripremi kompletnu strategiju za rad na tim predmetima. Tužilaštvo BiH je objavilo da je završilo svoj dio posla. Na tim listama su i najviši nivoi odgovornosti, prema dostupnim informacija i osobe odgovorne za zločine počinjene za opsadu Sarajeva, a znamo da od potpisivanja Dejtona do danas u BiH nema optužnice za opsadu Sarajeva - podvukao je Tahirović.
Kroz Aneks B Strategije udruženja su tražila posebno odgovore na pitanja šta je s više od 800 predmeta A-kategorije koje je u BiH uputio Haški tribunal. Zatražili su odgovore koliko ih je procesuirano do sada, koliko je obustavljeno i koliko ih se "nalazi u ladicama tužilaca", zbog čega su i insistirali da se nakon toga A-predmeti pozicioniraju kao apsolutni prioritet u radu svih tužilaštava.
- Kasni se u realizaciji i mi smo nezadovoljni. Revidirana Strategija je državna strategija BiH za progon zločinaca. Niko nema pravo da opstruira i blokira Strategiju. Ranija strategija je propala i niko nije odgovarao. Čini se da se opet pokušava opstrukcijama zaustaviti Revidirana strategija - smatra Tahirović.
Kada je u pitanju imenovanje nadzornog tijela, udruženja su uspjela osigurati da se pored predstavnika Evropske unije i OSCE-a, Tužilaštvo Rezidualnog mehanizma uključi u monitoring i praćenje implementacije Strategije, ali već na prvom koraku, kaže Tahirović, kasni se s rokovima i uspostavom nadzornog tijela.
Postoji koordinacija nekoliko udruženja žrtava rata koja zajednički istupa u odnosu na Revidiranu strategiju na koji su imali još primjedbi, ali stručni timovi za pripremu Strategije, dodaje on, nikada nisu pitali žrtve šta misle o njoj, a čini se da i nisu izabrani najbolji u tim stručnim timovima čim su žrtve rata morale reagirati.
- Predstavnici srpskog i hrvatskog naroda u institucijama vlasti na entitetskom i državnom nivou su jednoglasno podržali Revidiranu strategiju u izvornom obliku i samo su Bošnjaci reagirali na to tražeći promjenu dijelova Strategije te je uz pomoć međunarodne zajednice uz Strategiju usvojen i Aneks B - istaknuo je Tahirović.
Za sada, kaže, još uvijek o svemu nisu obavijestili međunarodnu zajednicu iako su to činili ranije jer su imali, napominje, loša iskustva s ministrom pravde BiH Josipom Grubešom koji je u procesu usvajanja Revidirane strategije sve njihove primjedbe i zahtjeve označio kao isključivo nacionalne bošnjačke i čak su ih domaće institucije optuživale da su zahtjevi politički nacionalno konotirani.
No, Tahirović posebno podvlači da sve što rade, rade u smjeru poštovanja rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija koje se tiču progona zločinaca u BiH i regionu, međunarodni sporazumi i ugovori te da se primjenjuje naslijeđe Tribunala u Haagu, zakoni BiH, ali i prevashodno rezultati Rimskog sporazuma i Pravila puta Rimskog sporazuma.
- Ministri u Vijeću ministara BiH i drugi bh. dužnosnici koji su podržali zahtjeve nas žrtava su podržali sve nabrojano i to nikako nisu bili 'bošnjački' zahtjevi, nego zahtjevi za poštivanje i primjenu međunarodnog i domaćeg prava - kaže Tahirović.
Upravo zbog toga je važno da se odmah uključi međunarodna zajednica, napominje, a poznato je da su žrtve od institucija države godinama ignorirane u pogledu državne strategije za progon zločinaca i da su im uskraćivane informacije te je podrška međunarodne zajednice Rezidualnog mehanizma iz Haaga za njihove zahtjeve najbolji dokaz te tvrdnje.
Bosna i Hercegovina je po završetku ratnih dejstava i potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, između ostalih problema, bila suočena s velikim brojem ratnih zločina, ali s podijeljenim nadležnostima što je omogućavalo da se procesuiranje ratnih zločina vodi po interesima grupacija, a po obimu zločina.
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) nije bio u mogućnosti da sam provede postupak optuženja velikog broja zločina, koji su u BiH bili veliki zbog čega je dio predmeta ratnih zločina prebačen u Bosnu i Hercegovinu.
Početak suđenja u BiH, po završetku rata, opterećen velikim brojem optužnica, koje su uglavnom bile političke, prisilio je međunarodnu zajednicu da reagira te su za isti stol doveli sve sukobljene strane uključujući Srbiju (tada SRJ) i Hrvatsku - potpisnice Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Na osnovu tog dogovora u saradnji s MKSJ 18. februara 1996. godine potpisan je takozvani Rimski sporazum između država potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma i MKSJ.

U paragrafu Sporazuma pod nazivom "Saradnja na području ratnih zločina i poštivanja ljudskih prava" navedeno je da osobe, osim onih koje su već optužene pred MKSJ, mogu biti uhapšene i pritvorene zbog teških kršenja međunarodnog humanitarnog prava samo na osnovu predhodno izdate naredbe, naloga ili optužnice koje je MKSJ pregledao i ocijenio da su u skladu s međunarodnim pravnim standardima.
Na osnovu Rimskog sporazuma države potpisnice su bile u obavezi da dostavljaju predmete MKSJ na ocjenu, a MKSJ na osnovu postavljenih kriterija vrši ocjenu dostavljenih predmeta i daje saglasnost za vođenje postupka. Sve do 2004. godine predmeti su po sporazumu sukcesivno dostavljani pravosuđu u BiH na daljnje postupanje.
Kada je 2004. godine Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija pokrenulo postupak smanjenja obima rada MKSJ-a svi predmeti koji su bili u MKSJ (oko 4.500) vraćeni su u BiH s kategorijom odnosno ocjenom postoji li dovoljno dokaza za pojedine osobe koje su bile predmet obrade MKSJ-a.
Od oko 4.500 predmeta MKSJ je za 848 (takozvana A-lista) osoba utvrdio da postoji dovoljno dokaza da se protiv njih može pokrenuti postupak optuženja pred domaćim sudovima.
Prva Strategija za procesuiranje ratnih zločina iz 2008. godine nije uopće tretirala predmete iz MKSJ već je praktično sve predmete razmatralo (tada se govorilo o 16.152 prijavljene osobe) što je stvorilo konfuziju i praktično vratilo BiH u tom smislu u 1996. godinu.
Udruženja koja okupljaju preživjele žrtve rata i tada su upozoravali da to neće dati rezultat što se nažalost i obistinilo jer su i sami kreatori strategije iz 2008. godine priznali da strategija nije uspjela te se 2016. godine krenulo u izradu Revidirane strategije za procesuiranje ratnih zločina.
 
Avatar
Agora12
319 Posts
(Offline)
44
February 8, 2021 - 2:55 pm

OHR poništio prvi krug glasanja za gradonačelnika Mostara

 

SARAJEVO, 8. februara (FENA) - Ured visokog međunarodnog predstavnika Valentina Inzka poništio je rezultate prvog kruga glasanja za gradonačelnika Mostara.

Naime, kako javlja portal Bljesak.info, Inzko je u pismu vijećnicima u Mostaru poručio da je morao intervenisati kako bi podsjetio gradske vijećnike "da će se izbori za gradonačelnika Grada Mostara morati provesti u skladu sa Statutom Grada Mostara, a naručito u skladu sa stavom 1. člana 36" Statuta, kojim se predviđa da su izbori u Gradskom vijeću tajni ukoliko ovim Statutom nije drugačije utvrđeno.

Inzko napominje da je prethodno jasno iskazao svoje mišljenje u vezi s primjenom ove odredbe na izbor gradonačelnika Grada Mostara.

- Obaviješten sam da se tijekom rasprave u Gradskom vijeću pojedini vijećnici izjasnili protiv usvajanja zaključka o javnom glasanju, pozivanjem na moju odluku iz 2009. godine. Žalosno je to što je usprkos takvim intervencijama Gradsko vijeće ipak odlučilo podržati usvajanje zaključka i nastaviti s prvim krugom glasanja za izbor gradonačelnika, kršeći važeće odredbe Statuta Grada Mostara. Kao što sam napisao u svom dopisu pročitanom na početku konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća, imperativ je da novoosnovano Gradsko vijeće vrati povjerenje građana u ovo izborno tijelo. S tim u vezi, od vitalnog je značaja da se poštuje vladavina prava i osigura da se ključna tijela i funkcioneri, poput npr. gradonačelnika Grada Mostara, biraju u skladu sa Statutom Grada Mostara, osiguravajući ne samo demokratski legitimitet već i zakonitost njegove funkcije kako bi se spriječila buduća pravna osporavanja pred sudovima. Slijedom toga, kao konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora, pozivam vas da poduzmete potrebne korake za ispravljanje ovakvog stanja, tako što ćete ponoviti važeće proceduralne korake kojima reguliraju izbori gradonačelnika Grada Mostara, uključujući i prvi krug glasanja izbor gradonačelnika, te da tim putem postupak izbora u cijelosti uskladite sa Statutom Grada Mostara, a naročito sa stavom I. člana 36 navedenog Statuta - napisao je Inzko.

Visoki predstavnik dodaje kako poštivanje vladavine prava najbolje služi interesima građana koji su vijećnike izabrali na ove dužnosti.

 

Link: https://bosnaglobal.net/index......ka-mostara

Avatar
KBS1
195 Posts
(Offline)
45
February 9, 2021 - 4:53 am

Agora12 said

OHR poništio prvi krug glasanja za gradonačelnika Mostara

 

SARAJEVO, 8. februara (FENA) - Ured visokog međunarodnog predstavnika Valentina Inzka poništio je rezultate prvog kruga glasanja za gradonačelnika Mostara.

Naime, kako javlja portal Bljesak.info, Inzko je u pismu vijećnicima u Mostaru poručio da je morao intervenisati kako bi podsjetio gradske vijećnike "da će se izbori za gradonačelnika Grada Mostara morati provesti u skladu sa Statutom Grada Mostara, a naručito u skladu sa stavom 1. člana 36" Statuta, kojim se predviđa da su izbori u Gradskom vijeću tajni ukoliko ovim Statutom nije drugačije utvrđeno.

Inzko napominje da je prethodno jasno iskazao svoje mišljenje u vezi s primjenom ove odredbe na izbor gradonačelnika Grada Mostara.

- Obaviješten sam da se tijekom rasprave u Gradskom vijeću pojedini vijećnici izjasnili protiv usvajanja zaključka o javnom glasanju, pozivanjem na moju odluku iz 2009. godine. Žalosno je to što je usprkos takvim intervencijama Gradsko vijeće ipak odlučilo podržati usvajanje zaključka i nastaviti s prvim krugom glasanja za izbor gradonačelnika, kršeći važeće odredbe Statuta Grada Mostara. Kao što sam napisao u svom dopisu pročitanom na početku konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća, imperativ je da novoosnovano Gradsko vijeće vrati povjerenje građana u ovo izborno tijelo. S tim u vezi, od vitalnog je značaja da se poštuje vladavina prava i osigura da se ključna tijela i funkcioneri, poput npr. gradonačelnika Grada Mostara, biraju u skladu sa Statutom Grada Mostara, osiguravajući ne samo demokratski legitimitet već i zakonitost njegove funkcije kako bi se spriječila buduća pravna osporavanja pred sudovima. Slijedom toga, kao konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora, pozivam vas da poduzmete potrebne korake za ispravljanje ovakvog stanja, tako što ćete ponoviti važeće proceduralne korake kojima reguliraju izbori gradonačelnika Grada Mostara, uključujući i prvi krug glasanja izbor gradonačelnika, te da tim putem postupak izbora u cijelosti uskladite sa Statutom Grada Mostara, a naročito sa stavom I. člana 36 navedenog Statuta - napisao je Inzko.

Visoki predstavnik dodaje kako poštivanje vladavine prava najbolje služi interesima građana koji su vijećnike izabrali na ove dužnosti.

 

Link: https://bosnaglobal.net/index......ka-mostara

  

Baralija ponovo sada ima šansu. Kao i Guzin.  - naravno ako dođu do dogovora. Ali đaba 100 prilika kad nam lideri nemaju mozga. 

Šokantno ponašanje naših budala. 
a SNSD i HDZ ko jedno. 

Avatar
Agora12
319 Posts
(Offline)
46
February 9, 2021 - 6:22 am

OSCE, EU, OHR, ambasade SAD i V. Britanije: Ponovite prvi krug glasanja!

 

Misije OSCE-a u BiH, Delegacije Evropske unije i specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH, Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva, Ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Ureda visokog predstavnika uputile su zajedničku izjavu o Gradskom vijeću Grada Mostara.

“Novoizabrano Gradsko vijeće Grada Mostara je 5. februara usvojilo odluku o izboru gradonačelnika Mostara javnim glasanjem. Ova odluka je u suprotnosti sa članom 36. Statuta Grada Mostara, u kojem se navodi da se izbori u Gradskom vijeću moraju obaviti tajnim glasanjem. Mi, dole potpisani, pozivamo Gradsko vijeće da proces glasanja vrati na poziciju koja je u skladu sa Statutom Grada Mostara i da ponovi prvi krug glasanja za gradonačelnika Mostara. Zemlja koja teži članstvu u Evropskoj uniji mora se pridržavati principa vladavine zakona. Pozivamo sve gradske vijećnike da pokažu odgovornost i da hitno izaberu gradonačelnika na narednoj sjednici uz puno poštivanje principa vladavine zakona i Statuta Grada Mostara”, navodi se u zajedničkoj izjavi Misije OSCE-a u BiH, Delegacije Evropske unije i specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH, Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva, Ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Ureda visokog predstavnika o Gradskom vijeću Grada Mostara.

Ured visokog međunarodnog predstavnika Valentina Inzka poništio je rezultate prvog kruga glasanja za gradonačelnika Mostara.

 

Link: https://ba.n1info.com/vijesti/.....-glasanja/

Avatar
admin
160 Posts
(Offline)
47
February 11, 2021 - 10:16 am

"KAD SKUPITE...": Stigao odgovor SDP-a na poziv "Koalicije za Mostar"

"Koalicija za Mostar" uputila je gradskim odborima SDP-a, NS-a i PMP-a u Mostaru poziv na političke razgovore sutra u 10 sati u prostorijama Centra za kulturu u Mostaru.

Kako su najavili iz "Koalicije za Mostar", tema razgovora bit će mogućnost zajedničke programske koalicije te se nadaju da će se iz pozvanih partija odazvati na sastanak. Uz poziv, dostavili su i svoj prijedlog.

“Mi, vijećnici 'Koalicije za Mostar 2020' nudimo programsku koaliciju vijećnicima iz SDP-a, NS-a, PMP-a na bazi izbornih programa koje su ponudile ove stranke u izbornoj kampanji. Prihvatamo program koji je ponudio Bh. blok da zajedno s našom izbornom platformom bude temelj za programsku koaliciju i rad Gradskog vijeća u našem mandatu”, naveli su u prijedlogu.

Predlažu da, nakon prihvatanja i potpisivanja programske koalicije, dogovore i principe na kojima će predlagati i birati najsposobnije kadrove za pozicije u Gradu Mostaru, a koji mogu implementirati programsku platformu.

“Ovo podrazumijeva da ćemo za gradonačelnika izabrati dr. Zlatka Guzina kako bi se potpisana platforma i mogla implementirati”, navodi se u prijedlogu.

“S obzirom na novi poziv oko navodnih pregovora iz tzv. Koalicije za Mostar, što je, ustvari, novi igrokaz mostarske SDA pod vodstvom Salema Marića, ovim putem im poručujemo da je SDP spreman sjesti za isti stol i voditi razgovore o eventualnoj podršci njihovom kandidatu pod sljedećim uslovima. Pošto je vašim jučerašnjim ponašanjem sada za izbor mostarskog gradonačelnika, koji nije iz HDZ-a, potrebno 18 umjesto 17 ruku, poručujemo da se SDP-u javite kada skupite 15 potpisa podrške vašem kandidatu”, poručio je Aner Žuljević, član Predsjedništva SDP-a .

Osim ovoga, naveo je on, očekuju da prije dolaska na sastanak sa 15 potpisa javno prihvate nekoliko uslova.

“Četiri vijećnika 'Koalicije za Mostar' da odmah vrate mandate (Kljako, Šuta, Marić i Nazdrajić), javno glasanje za izbor gradonačelnika nakon promjene Statuta, kako smo jučer i tražili, a vi odbili, odluka o zatvaranju Uborka, odluka o zabrani gradnje MHE, povlačenje tužbe odmah protiv Udruženja građana ‘Jer me se tiče’, zahtjev Tužiteljstvu da izuzme dokumentaciju vezanu za gradnju kolektora, revizija gradskih finansija od 2012. do 2020., rješavanje pitanja ostalih kroz Statut Grada Mostara na isti način kao što je slučaj s konstitutivnim narodima, smjena svih direktora preduzeća u vlasništvu Grada”, naveo je Žuljević.

Kako kaže, “nakon jučerašnjeg ponašanja predstavnika 'Koalicije za Mostar' u Gradskom vijeću, jedini način da predstavnici SDP-a sjednu s vama za isti stol jesu gore navedeni uvjeti”.

Vijećnici SDP-a BiH i Prve mostarske partije (PMP) jučer su napustili sjednicu Gradskog vijeća Mostara. Nakon što je prihvatio kandidaturu za mostarskog gradonačelnika, Arman Zalihić (SDP BiH) zatražio je prekid sjednice radi dodatnih konsultacija, a nakon što je taj prijedlog odbijen, tri vijećnika SDP-a BiH i dva vijećnika PMP-a odlučili su napustiti sjednicu.

https://www.slobodna-bosna.ba/.....ostar.html

 
Avatar
admin
160 Posts
(Offline)
48
February 11, 2021 - 10:18 am

Ovo su sve realni zahtjevi osim ovog prvog, jer moguće je da HRS neće podržati HDZovog kandidata. Nije to velika mogućnost ali jeste mogućnost. 

Također, sve i da će neko iz drugih stranaka preletiti i glasati za Koaliciju, to se neće javno objaviti nikada. 

Avatar
Agora12
319 Posts
(Offline)
49
February 12, 2021 - 6:57 am

Izbori za gradonačelnika Mostara

Bošnjaci gube državu na dva više dva

 

Da nije bilo Irme Baralije, kažu, ne bi imali izbora u Mostaru. Dakle, ima pesimista koji tvrde da bi se i 16 godina čekalo da Mostarci izađu na lokalne izbore? Ni u afričkim banana državama nije bilo takvog političkog cirkusa, ali je bio usred Evrope, u Bosni i Hercegovini. I sa visokim predstavnikom i specijalnim predstavnikom Evropske unije. 

Jesu li baš u Strasbourgu čekali Irmu Baraliju da se žali i da donesu presudu? Šta je punih 12 godina u Bosni radio sindrom afričkih banana država sa „specijalnim predstavnikom Evropske unije“ Valentinom Inckom?   

Kakav je Incko specijalac EU? Ustav BiH je Aneks IV Dejtonskog mirovnog sporazuma, nametnut 1995. godine. Od tada do danas okončano je i pravomoćno presuđeno šest  postupaka pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu: „Dervo Sejdić- Jakob Finci“, „Ilijaz Pilav“, „Azra Zornić“, „Samir Šlaku“, „Svetozar Pudarić“ i „Irma Baralija“. Zašto niti jedna od ovih presuda Evropskog suda za ljudska prava nije provedena u praksi nego samo presuda Irme Baralije? Šta ćemo sa ovih pet presuda suda u Strasbourgu?

Nije li ova presuda za Mostar izvršena  jer je na nju pristao ili morao pristati HDZ nakon 12 godina izbjegavanja izbora?
Dakle, ovo je bila evropska selektivna pravda da se konačno dopusti jednom gradu da izađe na demokratske izbore, pošto sličnih problema nema ni u afričkim banana državicama.

Zašto smo od Strasbourga dobili samo izbore u Mostaru, a niti jednu od presuda „Sejdić – Finci“? Ili „Azra Zornić“, ili „Ilijaz Pilav“, ili „Semir Šlaku“, ili „Svetozar Pudarić“? Zato što bi svaka od tih presuda više učinila za građansku BiH nego sve „građanske“ stranke zajedno i više nego sve njihove dosadašnje građanske propovijedi.

Dakle, oni koji neće da provedu makar jednu od ovih pet presuda iz Strasbourga, koje se tiču osnovnih ljudskih prava da ljudi žive u jednakosti i mogu birati i biti birani, ne žele u BiH demokratiju i  društvo ravnopravnih građana.

Zašto Evropa samo u Bosni i Hercegovini dopušta stavove antievropskih vrijednosti?

Zašto Evropa Bosni i Hercegovini ne dopušta da bude normalna država? Selektivnu pravdu smo dobili jer je slučaj izbora u Mostaru postao sramotan za čitavu Evropsku uniju i ovdašnjeg visokog i specijalnog predstavnika EU Valentina Incka. Postao je neka vrsta lakmus papira za evropski dvoličan odnos prema BiH.

Evropska unija ničim ne pokazuje da poštuje presude svoga Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu. Pokazuje se, nažalost, da oni samo poštuju ono što se politički izlobira u njihovom dvorištu. Da nije tako ne bi odluke vlastitog suda gledali indolentno punih 12 godina, koliko je stara potvrda apelacije Sejdić-Finci. Baš kao što danas Evropska unija uopšte ne uzima u obzir presude Tribunala u Hagu, međunarodnog suda u kojem su jedan ogroman posao uradili većinom evropski vrhunski pravni eksperti.   
Šta su u kampanjama uradile tzv. građanske stranke pa i SDA da podrže presude iz Strasbourga? Da izvrše pritisak na specijalca Incka? Da su progurali makar jednu presudu Sejdić-Finci, sve bi danas u BiH izgledalo drugačije.

Dobili smo presudu na žalbu Irme Baralije. Dobili smo obične mrvice i ostatke demokratije, izašli, glasali i sad na scenu stupa političko podzemlje, zajedno sa svim brojnim šupljim pričama aktera izbornog procesa u Mostaru. Slučaj je spreman na sljedeće epizode. Kakve? Pa prikazat će nam ih uskoro brojni režiseri političkih podzemnih  redovno  prljavih igara.

U drugi krug su nakon glasanja ušli Zlatko  Guzin i Mario Kordić.

Šta će biti na tajnom glasanju u Gradskom vijeću Mostara? Čak i u tom slučaju čitava Koalicija za Mostar se sprema, svi do jednoga, obavezno slikati svoje glasačke listiće, kao dokaz, jer bi moglo biti prevare kao i prije 12 godina kada je izabran Ljubo Bešlić. Imaju pravo na tu vrstu sumnje i akcije. Pa neka se vidi ko je glasao za gradonačelnika iz HDZ-a, a ko nije za Zlatka  Guzina.   

Uostalom, ako su SDP i Naša stranka čitavu kampanju zasnovali na činjenici da su protiv SDA u Sarajevu, zašto bi htjeli drugačije u Mostaru? Ako te dvije stranke sa SDA nipošto neće zajedno ni u Federaciji, ni na državnom nivou, zašto bi to htjeli u Mostaru? Treba li crtati? Ako SDP i Naša stranka sa HDZ-om moraju i, ne bune se, u Federaciji  i na državnom nivou, uradit će to i u Mostaru. I točka!     

Vrijeme je da se prekine sa dvostrukim igrama. Sve ovo oko Mostara je krcato lažima i obmanama. Laže se javno i besprizorno. Laže se bez stida i obraza.

Ljudi su glasali a da je malo ko imao precizne biografije kandidata. Dobar dio Mostaraca danas govori da mnogi Bošnjaci koji su ušli u Gradsko vijeće imaju dvojna državljanstva, preciznije, pored bosanskog i hrvatske pasoše. Bilo bi sasvim u redu znati ko nam drži govore  o patriotizmu. I šta se sve krije iza nacionalnog a posebno iza priče o građanskoj opciji za Bosnu i Hercegovinu.
Da se skinu maske ispod maski. Da laž ispliva na površinu, gdje joj je i mjesto.
Da se zna, konačno, da Bošnjaci ne gube državu na kompliciranoj i visokoj politici. Gube je na „dva više dva“.
 
Avatar
Agora12
319 Posts
(Offline)
50
February 15, 2021 - 1:49 pm

Mario Kordić (HDZ BiH) novi je gradonačelnik Mostara

 

MOSTAR, 15. veljače (FENA) - Mario Kordić (HDZ BiH) izabran je u ponedjeljak za novog gradonačelnika Mostara.

Za njega je u trećem krugu glasovalo 17 vijećnika, dok je za njegovog protukandidata Zlatka Guzina (Koalicija za Mostar) glasovalo 16 vijećnika.

Dva su listića bila nevažeća.

U trećem krugu bila je dovoljna većina glasova nazočnih vijećnika.

 

Link: https://bosnaglobal.net/index......ik-mostara

Avatar
KBS1
195 Posts
(Offline)
51
February 16, 2021 - 3:21 pm

Agora12 said

Mario Kordić (HDZ BiH) novi je gradonačelnik Mostara

 

MOSTAR, 15. veljače (FENA) - Mario Kordić (HDZ BiH) izabran je u ponedjeljak za novog gradonačelnika Mostara.

Za njega je u trećem krugu glasovalo 17 vijećnika, dok je za njegovog protukandidata Zlatka Guzina (Koalicija za Mostar) glasovalo 16 vijećnika.

Dva su listića bila nevažeća.

U trećem krugu bila je dovoljna većina glasova nazočnih vijećnika.

 

Link: https://bosnaglobal.net/index......ik-mostara

  

Irma Baralija i "Nasa" Stranka je odradila super posao za ustase.

Dovoljno je reci da je HRS pravdao Irmu Baraliju medijima.  Pa te ustase nece cak ni Covica da pravdaju jer nije dovoljno ustasa za njih, sad tek vidis gdje je Irma. A pogotovo je odlican posao odradila medija u promoci Baralije, kao npr. Klix i ostali portali gdje se stalno brisu komentari onih koji pisu protiv BG/ZG kvislinga. 

Nevjerovatna je pasivnost i manjak svijesti naseg naroda. Irma ce sasvim normalno zivjet u svom gradu i niko joj nece "A" reci. Fuj.

Avatar
Omladinac
110 Posts
(Offline)
52
February 16, 2021 - 4:22 pm

Mislim da će NS platiti veliku cijenu ovog što se desilo u Mostaru. 

Ako ovo nije probudilo Bošnjake nakon vatrometa u Lištici i slavljenja Hrvata radi Irme Baralije (a Bošnjaci čine 99% svih glasača NSa) onda ne znam šta može. 

Avatar
Agora12
319 Posts
(Offline)
53
February 26, 2021 - 7:06 am

Mostarski učenici obilježili Dan nezavisnosti BiH (VIDEO)

 

MOSTAR, 26. veljače (FENA) – U povodu 1. marta - Dana nezavisnosti BiH na Španjolskom trgu u Mostaru u petak je održana zajednička manifestacija osnovnih i srednjih škola Hercegovačko-neretvanske županije pod nazivom "Naš identitet, naša domovina Bosna i Hercegovina".
Manifestacija je uslijedila nakon što su učenici i profesori posjetili povijesna spomen obilježja, mezarija, šehitluke i mostove.
 
-S obzirom na revidirane higijensko epidemiološke mjere odlučili smo se na jedan potpuno drugačiji model obilježavanja 1. ožujka

- Dana nezavisnosti BiH. U isto vrijeme svih 36 osnovnih i srednjih škola posjetilo je spomen obilježja, mezarja, šehitluke i mostove sa zastavama naše domovine - istaknula je ravnateljica IV Osnovne škole Mostar Seada Kuštrić.

Dodala je kako ne odustaju od tog tradicionalnog obilježavanja.

-Neophodno je s djecom razgovarati o patriotizmu i o Danu nezavisnosti kada smo svi bili zajedno i kad smo svi glasali za nezavisnu, suverenu i demokratsku BiH. Učimo djecu ne samo da na ovaj dan vole svoju zemlju već da  svojim znanjem, učenjem, ponašanjem, svojim načinom života izražavaju svoj patriotizam- poručila je Kuštrić.
Učenica Emana Tabaković je rekla kako je za nju BiH posebna zemlja,"zemlja u kojoj želi napredovati, zemlja u kojoj želi ostati i privući druge da ostanu u njoj. 
 
Avatar
Agora12
319 Posts
(Offline)
54
March 29, 2021 - 7:31 am

Marš na Drinu

 

Država BiH nije uspjela na vrijeme dobiti vakcine, premda je Covax mehanizmu davno uplatila za 800 hiljada doza. Danas gledamo kako nam se u kolonama državljani BiH vakcinišu u Srbiji. Na poziv Aleksandra Vučića. 

Domovina se uvijek mogla pouzdati u svoje časne ljude. Časni ljudi su se vrlo rijetko mogli pouzdati u državu koju na bilo koji način poštuju,  izgrađuju ili brane kad je potrebno.  

Svi oni koji se danas bave politikom i javnim poslovima, a u Beograd su trknuli po vakcinu pred očima ovog naroda, neka ne brinu. Griješe ako su mislili da smo se svi maskirali. I da mogu maskama protiv virusa prekriti svoja lažna lica. Politika je priča koja je za njih sigurno završena.

Vakcine nisu nabavili građanima, a priuštili su ih sebi dodavši ovoj državi još jedno poniženje. 

Tako su zaposleni iz Ustavnog suda BiH išli u Srbiju da se vakcinišu. I onda je predsjednik Suda branio neodbranjivo, iako je išao sa familijom službenim autom. 

Znam one koji su devedesetih ostali u Sarajevu po cijenu života a mogli su se spakovati i kao civili otići. Bila je stvar ponosa ostati uz ovu Bosnu i Hercegovinu. U Sarajevu su ponosni gubili živote ili su sakaćeni. Nisam čuo nijednog od tih ljudi da mu je žao što je ostao i doživio tešku sudbinu, a pričao sam o tome sa mnogima. Možda će to i pomisliti, ali nikad neće javno reći, jer im je onaj davni ponos ono što je i danas ostalo vrijedno.  

Nemam ništa protiv ovih koji odlaze u Srbiju da se vakcinišu, to je sloboda izbora koja je važila i kad je bilo težih umiranja u ovoj BiH. Ali, nemoj da ti isti sutra drže lekcije državi ili ovim koji ne žele vakcinu iz Srbije. Takav scenarij smo gledali u mnogim verzijama. Zato danas imamo hipokriziju u društvu. I vladavinu laži nad istinom i nesposobnih nad znanjem. I svi ti vakseri trebaju pogledati komentare iz Srbije na mrežema i vidjeti da tamo nisu uopšte poželjni.

Ima nas koji  nismo željeli gledati „Zadruge“, emisije za poniženja ljudskih bića koje su nam servirali naši operateri preko Pinka. Već tada se po gledanosti vidjelo da s ovim narodom u ozbiljnim procentima i nije baš sve u redu.

Ali ima nas kojima je dovoljno „Velikog brata“ i  „velike braće“ za tri života.

U Srbiju po vakcinu sigurno neće ići oni koji su branili ovu zemlju i koje su uglavnom hapsili na granici. Oni koji neće Vučićeve vakcine imaju svoje argumente. Recimo, ni slučajno ne žele biti u redovima za vakcinu sa onih 45 ubica koji su pobjegli od presuda  za zločine koje su počinili u BiH. I koje je Srbija zaštitila. Sakrila od ovdašnje pravde. A zasigurno i vakcinisala. Ako ih svojim pravosuđem štiti naravno da će brinuti i o njihovom zdravlju.

Tim osuđenim u BiH gotovo u sto posto slučajeva su postupci ukinuti, obnavljaju se, skrivaju ili odugovlače predmeti i odvijaju se u šutnji. Roditelji ubijene tuzlanske mladosti na „Kapiji“ vide Novaka Đukića na slobodi. Ova vlast Srbije Sudu u Hagu otvoreno poručuje: „Mi nećemo da sarađujemo“.  Oni su odavno vakcinisani i protiv Haga.    
Mladen Trbović i Milan Dumanović su u nemilosti srbijanskog pravosuđa zbog toga što su otkrili režiju Vučićevog kamenovanja usred ceremonije sahrane u Srebrenici. Montiran im je dugogodišnji sudski proces. Sudi im se bez prisustva javnosti i zbog odavanja državne tajne. Jesu li ta dva časna inspektora vakcinisani ili je neko iz BiH dobio njihovu vakcinu?

 

Brčanski pravnik Osman Osmanović i hrasnički komandant Husein Mujanović nevini leže u srbijanskim zatvorima već godinama. Sve ono što im se dešava kao i prije Iliji Jurišiću, predstavlja montirane procese i razaranje suvereniteta države BiH. Ilija Jurišić je odležao tri i po godine zatvora u Srbiji da bi mu se reklo da je nevin i da je nizašto robijao. Husein Mujanović je osuđen na 10 godina zatvora, a onda je prije dvadesetak dana ukinuta presuda i sve vraćeno na prvostepeni postupak. Nakon gotovo tri godine pravosudne farse treba očekivati ponovno rastezanje postupka. Ugledni Brčak Osman Osmanović već 15 mjeseci  leži u srbijanskom zatvoru samo zbog jedne sumnjive izjave.

Nema u Srbiji pravde za one koji su svoju Bosnu dobrovoljno branili. Ali zato imamo ozbiljan broj dobrovoljaca na Vučićev poziv.    

Link: https://bosnaglobal.net/index......s-na-drinu

Avatar
admin
160 Posts
(Offline)
55
March 31, 2021 - 11:31 am

Najgore je to sto Klix uporno prica o donacijama vakcina iz Covaxa - a BiH platila Covaxu vakcine. 

Avatar
admin
160 Posts
(Offline)
56
March 31, 2021 - 12:09 pm

Ne branim SDA niti planiram. Ali mi se prosto gadi FGR kampanja koja se vodi na Klixu - jer oni ocito opravdavaju zasto KS vlada nije nabavila vakcine a eto FBiH kanton je to trebao uspjeti uraditi - i ako su oba u totalno istoj legalnoj ravni i imaju iste sanse za uspjeh. Onda se spocitava da do sada jedinu dostavu u FBiH su donijeli upravo ljudi iz SDA. 

 

Kampanja na talasu pandemije: Istine i laži o nabavci vakcina u Bosni i Hercegovini

 

Nabavka vakcina trenutno je u Bosni i Hercegovini ključno zdravstveno i političko pitanje, koje je zasjenilo sve ostale izazove sa kojima se naša zemlja tradicionalno suočava.

Razlozi kašnjenja početka masovne imunizacije i utvrđivanje odgovornosti dominira javnim diskursom u posljednjih mjesec dana.

Kritike za nepodobne

Unutar kritički raspoložene javnosti, ali ne onog dijela čiji su kritički osvrti motivisani brigom za zdravlje već onim koji svoju motivaciju crpe u političkim potrebama i interesima, primijetna je sklonost ka promjenama argumentacije i prilagođavanju novonastalim situacijama.

Tako, primjera radi, predstavnici vladajuće većine u Kantonu Sarajevo odgovornost za nepostojanje dovoljnih količina vakcina za masovnu imunizaciju fakturišu federalnom premijeru Fadilu Novaliću i Vladi FBiH. Istovremeno, pravdajući izostanak vlastitih rezultata na tom polju, tvrde da mogućnost nabavke ima isključivo državni nivo vlasti, a ne niži nivoi poput entiteta i kantona.

Sličan je pristup i kada su u pitanju mjere za suzbijanje širenja koronavirusa. Zastupnici SDP-a u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) pozivaju Vladu HNK da u Hercegovini spriječi „sarajevski scenarij“. Istovremeno njihove kolege iz sarajevskog SDP-a za „sarajevski scenarij“ u Sarajevu odgovornim smatraju Vladu FBiH, a ne Vladu Kantona Sarajevo u kojoj je, između ostalih, ministar zdravstva član SDP-a.

Banaliziranje uspjeha

Druga prisutna zamjerka koja se nemilice zastupa u javnom prostoru jeste izostak spremnosti zvaničnika u institucijama državne vlasti da diplomatskim sredstvima i komunikacijom sa prijateljima iz svijeta osiguraju dodatne isporuke vakcina.

Međutim, nakon što je na poziv predsjednika SDA Bakira Izetbegovića osigurano 30.000 vakcina iz Republike Turske i 50.000 iz Kine, te nakon što je najavljena isporuka 50.000 vakcina iz Malezije zahvaljujući članu Predsjedništva BiH Šefiku Džaferoviću, oni koji su ranije zamjerali zvaničnicima zbog nekorištenja međunarodnih poznanstava ili nepostojanja prijatelja u svijetu su kritike zamijenili optužbama na račun „prosjačenja“ i sličnim (ne)duhovitim dosjetkama.

Od kritika se nije spasila ni ministrica vanjskih poslova Bisera Turković, kojoj je zamjerana pasivnost u raspolaganju diplomatskim alatima kako bi se osigurale vakcine.

Nakon što je Turković boravila u zvaničnim posjetama Beču, Berlinu i Briselu, što je rezultiralo ubrzanjem mehanizma COVAX i isporukom gotovo 50.000 vakcina preko tog mehanizma u proteklih nekoliko dana, njeni kritičari su fokus javnosti skretali optužbama da je u Njemačku ušla sa falsifikovanim PCR testom, što se ispostavilo kao potpuna neistina, ili duhovitim dosjetkama na račun njenog stajlinga za vrijeme posjete arapskim državama i vezanjem te njene posjete sa donacijom Kraljevine Saudijske Arabije u vidu 50 tona hurmi, što je praksa koju ta Kraljevina ima uoči svakog svetog muslimanskog mjeseca ramazana.

Kako da njet

Nisu kritičari štedjeli federalnog premijera Fadila Novalića nakon njegove izjave da su vakcine mogle biti nabavljene i ranije, ali da nije želio „glumiti državu“. Isti ti kritičari su imali spreman arsenal kritika na račun nepoštivanja ustavnih nadležnosti i devalviranja države BiH da je Novalić započeo proceduru nabavke vakcina prije državnog nivoa vlasti. Isto tako u posljednjih mjesec dana ne mogu sakriti razočarenje jer Vlada FBiH nije reagirala na ponudu za kupovinu ruskih vakcina iz decembra prošle godine, kada su danas razočarani kritičari u korijenu sjekli svaku naznaku mogućnosti kupovine vakcina koje nije odobrila Evropska unija.

Vrlo je zanimljivo da je zastupljenost nenabavke vakcina u javnom diskursu obrnuto proporcionalna spremnosti stanovništva na vakcinaciju.

Ogroman, zabrinjavajući broj građana BiH nema namjeru da se vakciniše, što mnogim od njih, očigledno, ne predstavlja prepreku da kritikuju vlast zbog nenabavljanja dovoljnih količina vakcina. Obim takve licemjernosti doći će do izražaja onda kada BiH dobije količine vakcina dovoljnih za vakcinaciju više od 20 posto stanovništva.

Opsjednuti namjerom rušenja vlasti, u analizama se ne biraju ni riječi, ni sredstva, a pogotovo ne obraća pažnju na činjenice. Činjenica je da je cijela EU proglasila kolaps vakcinacije, da proizvođači nisu ispoštovali ugovore, da su unutar najjačih članica savaza sve izraženije svađe i jaz oko raspodjela vakcina. Činjenica je da AstraZeneca, prema navodima EU, nije isporučila ni četvrtinu dogovorenih vakcina. Činjenic je da se Austrija nalazi na 19. mjestu od 27 članica prema vakcinaciji u EU.

Greške političara EU dolaze na naplatu pokazujući sve slabosti u upravljanju krizom, uz velike posljedice kako na građane EU tako i na one zemlje koje su zavisne od njihove pomoći, među kojima je i Bosna i Hercegovina.

No za razliku od ostatka svijeta, u Bosni i Hercegovini se i zdravstvena pitanja poput globalne pandemije koronavirusa reduciraju u uske političke okvire kako bi se zadovoljili sitni interesi onih koji i takve okolnosti koriste za približavanje željenim foteljama.

Dok je u ostatku svijeta u posljednjih godinu dana linija između vlasti i pozicije, te između međusobno suprostavljenih stranaka i političkih blokova postala gotovo nevidljiva, a sve u interesu zdravlja građana i očuvanja ekonomije, u Bosni i Hercegovini ni takve okolnosti ne mogu doprinijeti zauzimanju jedinstvenog stava prema kojem bi širi društveni interesi bili prioritet u odnosu na partikularne stranačke interese i ambicije.

Izvor: Vijesti.ba

 

http://miruhbosne.com/?p=70681

Avatar
admin
160 Posts
(Offline)
57
March 31, 2021 - 12:55 pm

Zalosno je da stranke iskoristavaju strah od Koronavirusa da bi zaradili politicke poene - a svak izostavlja 2 cinjenice: 1) Da bez Gudeljevic Ankice (ministrice, HDZ) i Tegeltije Zorana (ministra, SNSD) niko u BiH ne moze legalno da kupi vakcine na nivou drzave - moze samo da ih dobije kao donacije. 

I onda se pljuje po ljudima koji su dobili vakcine donacijama, kao Novalic, Turkovic, Dzaferovic i ostali. Drugim rijecima, umjesto da sve stranke rade na sakupljanju vakcina (kad vec SNSD i HDZ blokiraju kupovinu) oni gledaju kako ce skinut SDA. Ko eto, ispade SDA kontrolise uvoz vakcina u BIH a ne SNSD/HDZ. 

Tuzno. 

Avatar
Agora12
319 Posts
(Offline)
58
April 9, 2021 - 6:22 am

Levy: Jedini moj general

 

Jedan od najcjenjenijih intelektualaca današnjice, francuski filozof, pisac i novinar Bernard-Henri Levy oprostio se od Jovana Divjaka, predsjednika Udruženja "Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu" i generala Armije Republike BiH.

Levy i general Divjak su se upoznali 27. decembra 1993. tokom posjete rovovima Armije RBiH na Grdonju iznad Sarajeva.

„Prilika da izmjerimo, jednako, Divjakovu popularnost među vojnicima koji su, iznad samog efekta iznenađenja, nezavisno od prvog trenutka zbunjenosti što vide njega, generala da tako nenajavljeno dolazi na to mjesto... Izgleda da odaju gotovo divljenje sinova prema očevima. I prilika, najzad, da besposleni, povedeno dijalog s ljudima koji su svi djeca Sarajeva, usput budi rečeno, 11. Bošnjaka muslimana, pet Srba, dva Hrvata i dva Jugoslovena, skoro srazmjere različitih komponenti sarajevskog otpora“.

Levi sve gleda oštrim galskim okom, rekao bi Richard Holbrooke. Sve je do detalja opisao u devet susreta sa Sarajevom u okruženju. U gotovo svim dolascima uz njega je bio general  Divjak koji ga je i štitio od pogibelji granata i snajpera i govorio mu istinu o otporu BiH i Sarajeva i tim danima časti i veličine ljudskih bića.

Sve što je Levy napisao o Sarajevu, stojeći često uz generala Divjaka, može stati u jednu prelijepu rečenicu u njegovom dnevniku „Ljiljani i pepeo“: „Jedino mjesto na svijetu, obuzeto istovremeno duhom i hrabrošću“. 

“Jedini čovjek kojeg sam ikad nazvao “moj general”. Zvao se Jovan Divjak. I upravo je umro, u Sarajevu: bio je branitelj i zaštitnik grada; i ostao je, sve do svog posljednjeg dana, njegovo utjelovljenje. Tuga. Bratstvo. I sućut mojim sestrama i braći iz Bosne”, napisao je Levy.

 

Link: https://bosnaglobal.net/index......oj-general

Avatar
Amkos
8 Posts
(Offline)
59
April 29, 2021 - 1:36 pm

Bošnjačka politička scena za početnike: Rat klanova

Bošnjačkim korpusom godinama vlada pet moćnih klanova koji upravljaju javnim resursima i političkim partijama. I onim na vlasti i onima u opoziciji. Ko radi za Hasana Čengića, Bakira Izetbegovića, Bakira Alispahića, Fahrudina Radonića i klan Čampara

Godinama je sukob među „najbitnijim“ bošnjačkim porodicama tinjao. No, nakon što su Beograd i Zagreb pojačali pritisak na institucije BiH, i sukob među „bošnjačkom elitom“ je eskalirao. Istraga.ba donosi kompletnu priču o tome ko je s kim, ko je protiv koga, ko kontroliše koje medije i institucije. Na početku ćemo odmah navesti ko su vođe tzv. „bošnjačkih klanova“. Prvim rukovodi porodica Izetbegović, drugim Bakir Alispahić, trećim Hasan Čengić u okviru kojeg djeluje i “malezijski klan“ Amera Bukvića, četvrtim klanom upravlja porodica Čampara, a petim Fahrudin Radončić.

https://www.istraga.ba/bosnjac.....t-klanova/

Avatar
Agora12
319 Posts
(Offline)
60
May 27, 2021 - 9:49 am

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira imenovao Schmidta za visokog predstavnika

 

SARAJEVO, 27. maja (FENA) - Danas su u Sarajevu ambasadori zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council – PIC) službeno imenovali Christiana Schmidta za sljedećeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, nakon što ga je za to mjesto kandidirala Njemačka.

Upravni odbor se, u svom saopćenju, raduje suradnji s gospodinom Schmidtom, nakon što prvog аugusta 2021. preuzme dužnost visokog predstavnika, kada će ostavka Valentina Inzka stupiti na snagu. Upravni odbor PIC-a zahvaljuje Njemačkoj na inicijativi i uvjeren je da će Schmidt ubrzati ispunjenje uvjeta i ciljeva iz programa 5+2 i doprinijeti stabilnosti u BiH, tako što će osigurati dosljednu provedbu civilnih aspekata Općeg okvirnog sporazuma za mir. Odluka Upravnog odbora PIC-a dodatno naglašava opredijeljenost za teritorijalni integritet BiH.
OHR će sada obavijestiti generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o odluci Upravnog odbora PIC-a.
Upravni odbor PIC-a izrazio je zahvalnost ambasadoru Valentinu Inzku na njegovoj dugotrajnoj, izuzetnoj posvećenosti i ogromnom doprinosu provedbi Daytonskog mirovnog sporazuma kao i sigurnosti i stabilnosti u BiH u posljednjih 12 godina.
 
Ruska Federacija se nije složila sa ovom odlukom, saopćeno je iz PIC-a.
 
Forum Timezone: America/New_York
All RSS Show Stats
Administrators:
admin
Moderators:
moderator1
KBS1
Drina
Agora12
BosMan_2020
5ir
Stanak
leopard 007
roki1
Istok
dzan2019
Walter-1953
Zirokopter
Sarajevo92
Top Posters:
Omladinac: 110
Crni Labud: 21
Amkos: 8
visitor1: 2
Saraj: 1
Newest Members:
MichaelRed
Chesterbials
RobertRit
AnthonyLem
AlbertSog
Willardjax
AndrewJoype
Jameswrene
imuyixotnu
ayqajogq
Forum Stats:
Groups: 2
Forums: 14
Topics: 83
Posts: 766

 

Member Stats:
Guest Posters: 0
Members: 60
Moderators: 14
Admins: 1
Most Users Ever Online: 62
Currently Online:
Guest(s) 1
Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)